ordiprax+

ordiprax+ er værktøjet, der giver alment praktiserende læger bedre mulighed for et overblik over egne ordinationer, for at sammenligne sig med sin klynge og landsgennemsnittet samt for at følge udviklingen.

Med ordiprax+ kan den praktiserende læge følge udviklingen af egne ordinationer inden for antibiotika, psykofarmaka og smertestillende lægemidler over tid. Lægen kan også sammenligne sig med klyngen (et fællesskab af praktiserende læger) og landsgennemsnittet. ordiprax+ skal medvirke til at skabe overblik over egne igangsatte behandlinger til brug for faglige overvejelser, udvikling og evaluering af indsatser. ordiprax+ kan samtidig understøtte klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling.

Læger i almen praksis har med værktøjet mulighed for at definere egne kvalitetsindikatorer og indsatsområder og at dykke ned i data for at se på årsager til stigninger og fald.

Værktøjet kan også anvendes af regionernes lægemiddelkonsulenter, der kan tilgå statistikker om lægerne i deres region og sammenligne regionens data med andre regioner.

Adgang til ordiprax+

Adgang til værktøjet gives til ejere af ydernumre samt til regionale lægemiddelkonsulenter.

ordiprax+ tilgås via lukket eSundhed

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?