Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

Opgørelserne viser antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014- )

Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med opgørelsen er at belyse udviklingen i forgiftninger og selvmordsforsøg forårsaget af lægemidler med acetylsalicylsyre eller paracetamol.

 

2. Indhold og afgrænsning


Opgørelsen omfatter patienter, der er indlagt på offentlige somatiske sygehuse med forgiftning af svage smertestillende lægemidler med acetylsalicylsyre eller paracetamol. Ambulante- og akut ambulante patienter og skadestuepatienter indgår ikke i opgørelsen.

Patienter med Forgiftninger defineres som patientkontakter registreret medaktionsdiagnose: DT39* "Forgiftning med svage smertestillende midler" kombineret med en af tillægsdiagnoserne MN02BA01 acetylsalicylsyre  eller  MN02BA01 paracetamol. Derudover medtages patientkontakter med aktionsdiagnose DT390A eller DT398A, som specifikt koder for paracetamolforgiftning uden at have krav om tillægskodning af lægemiddel.

Selvmordsforsøg er en delmængde af patienter med forgiftninger. Selvmordsforsøg defineres som patienter med forgiftning, hvor den overordnede baggrund for patientens kontakt til sygehuset (kontaktårsagen) er registreret som selvmordsforsøg.   

 

3. Indikatorer


Forgiftninger: antal patientkontakter registreret med forgiftning

Selvmordsforsøg: antal patientkontakter med forgiftninger, hvor kontaktårsagen er selvmordsforsøg

 

4. Forbehold ved fortolkning


Fra 1. januar 2017 bortfaldt kravet om, at der ved forgiftninger med svage smertestillede lægemidler skal tillægskodes med oplysning om hvilket lægemiddel der er tale om. Det kan betyde, at der fra 2017 ikke i samme omfang som tidligere registreres, hvilket lægemiddel der er årsag til forgiftningen.

 

5. Datakilde


Landspatientregisteret

 

6. Offentliggørelse


Data opdateres med et nyt tællingsår hvert år i april måned. Ved den årlige opdatering opdateres  alle tællingsår, med data fra Landspatientregisteret, som det så ud i april måned.

Landspatientregisteret er et levende register, der opdateres løbende med nye indberetninger og korrektioner af eksisterende indberetninger.

Det betyder, at en statistik udtrukket før den årlige op­datering kan afvige fra en tilsvarende statistik udtrukket efter en opdatering

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Alder: Patienternes alder er opgjort på patientkontaktens starttidspunkt. (Start på indlæggelse).

År: det år, hvor patienten er udskrevet.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?