Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

Et brugerdefineret udtræk fra Landspatientregisteret (LPR) er en avanceret opgørelsesmetode, der er målrettet mod brugere fra sundhedsområdet eller med god dataforståelse. Til andre brugere anbefales de øvrige værktøjer lavet til Landspatientregisteret, som er opsat til at formidle mere brugervenlige og leverer mere overskuelige statistikker.

Det er vigtigt for brugerne at bemærke at et udtræk fra nedenstående tabeller er ubearbejdede data fra Landspatientregisteret. Tallene kan derfor afvige fra andre opgørelser og indikatorer opgjort på baggrund af data fra LPR.

Opslag på diagnoser i 2020-2022

Opslag på diagnoser

Opslag på operationer

Her kan der laves brugerdefinerede udtræk vedrørende operationer registeret i Landspatientsregisteret

Information

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Denne visning har til formål at stille data fra Landspatientregisteret (LPR) til rådighed til brugerdefinerede udtræk. Et brugerdefineret udtræk er en avanceret opgørelsesmetode, der er målrettet brugere fra sundhedsområdet eller med god dataforståelse. Til andre brugere anbefales de øvrige værktøjer lavet til LPR, som er opsat til at formidle mere brugervenlige og leverer mere overskuelige statistikker.

Det er vigtigt for brugerne at bemærke at et udtræk fra nedenstående tabeller er ubearbejdede data fra Landspatientspatientsregisteret. Tallene kan derfor afvige fra andre opgørelser og indikatorer opgjort på baggrund af data fra LPR.

 

2. Indhold og afgræsning


Diagnoser:

Statistikken omfatter afsluttet og uafsluttet aktivitet på offentlige og private sygehuse og klinikker. Både somatiske og psykiatriske diagnoser indgår, og datagrundlaget er baseret på kontakternes aktionsdiagnose. I statistikken indgår raske nyfødte DZ763B, men ikke raske ledsagere DZ763. Specialerne 'fysio- og ergoterapi' og 'klinisk biokemi' indgår ikke i statistikken. Statistikken er opbygget at sumvariable der kan fordeles på forskellige kategorier.

 

3. Indikatorer


Sumvariable:

Sumvariablene er den tælleenhed, der anvendes ved opgørelserne.

Der kan udtrækkes statistik efter følgende sumvariabel i diagnoser:

 • Antal ophold 

 

Der kan udtrækkes statistik efter følgende sumvariable i operationer:

 • Antal operationer - Alle registrerede operationer (primære operationer og deloperationer)
 • Antal primære operationer - Vigtigste operationer (kun primære operationer)

 

4. Forbehold ved fortolkning


Landspatientregisteret (LPR) er under fortsat udvikling og validering grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3), hvilket betyder, at de løbende vil blive korrigeret og opdateret, også bagud i tid.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med ultimo november 2017 kan have indflydelse på opgørelserne for disse regioner i de nævnte perioder.

Opgørelser baseret på opgørelser vedrørende aktivitetsåret 2020 og 2021 kan være påvirket af COVID-19.

Opgørelser vedrørende hospitalsaktivitet i 2021 kan være påvirket af sygeplejerskestrejken.

 

5. Datakilde


Landspatientregisteret (LPR), Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og Det Centrale Personregister (CPR).

 

6. Offentliggørelse


Data opdateres månedligt, og der tilføjes nyt aktivitetsår i forbindelse med opdateringen i marts måned.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Primære operationer:

Sygehusophold: En kobling af fysiske fremmøder på danske hospitaler, såfremt de er tidsmæssigt overlappende eller optræder med ≤ 4 timers afstand mellem indskrivnings-tidspunkt og udskrivningstidspunkt.

 • Indlæggelse: Indlæggelser defineres som sygehusophold med en varighed på ≥ 12 timer, hvor varigheden af et ophold beregnes fra tidligste indskrivningstidspunkt til seneste udskrivningstidspunkt på de fysiske fremmøder, der indgår i opholdet.
 • Ambulante ophold: ambulante ophold defineres som et sygehusophold med en varighed på < 12 timer, hvor varigheden af et ophold beregnes fra tidligste indskrivnings-tidspunkt til seneste udskrivningstidspunkt på de fysiske fremmøder, der indgår i opholdet.

 

Regler i algoritme til dannelse af sygehusophold

Nedenfor beskrives algoritmen til dannelse af sygehusophold, som er godkendt af teknikergruppen.

 • Der dannes ”fysiske fremmøder” i LPR2.
 • Der tildeles tidsstempler til uoplyste start- og sluttidspunkter.
 • Alle afsluttede fysiske fremmøder fra LPR2 og LPR3 samt uafsluttede psykiatriske (speciale 50 og 52) fysiske fremmøder fra LPR2 og LPR3 kobles, såfremt de er tidsmæssigt overlappende eller optræder med ≤ 4 timers afstand mellem indtid og udtid.

 

Kategorier, der kan fordeles på:

Statistikkerne kan begge fordeles på følgende kategorier: årstal, køn, alder, bopælsregion, sygehusregion, sygehus og speciale.

 • År (periodisering): Året til kontaktens/opholdets udskrivningstidspunkt.
 • Køn: Patientens køn
 • Alder: Patienternes alder er opgjort på patientkontaktens/opholdets starttidspunkt.
 • Bopælsregion: Patientens bopælsregion fastlægges ud fra bopælskommunen på kontaktens/opholdets starttidspunkt. Begrebet ”Ikke relateret” omfatter udland, og patienter der ikke har bopælskommune i Danmark fx patienter fra Grønland, Færøerne eller andre lande.
 • Sygehusregionen angiver, hvilken region de offentlige sygehuse hører under. Private sygehuse er samlet i gruppen ’Private sygehuse’.
 • Sygehus: Sygehusene i valgboksen vises i et hierarki med sygehusregion, sygehus og afdeling og omfatter alle de sygehuse, hvor der har været registreret aktivitet i den samlede statistikperiode. Nogle af sygehusene er blevet nedlagt eller lagt ind under et andet sygehusnummer, og andre er blevet oprettet i løbet af perioden. For disse sygehuse vil der kun være tal for de år, hvor sygehusnummeret har været gyldigt.
 • Speciale: Afdelingens hovedspeciale. For operationerne er det den udøvende afdelings hovedspeciale, mens det for aktionsdiagnoserne er den ansvarshavende afdelings hovedspeciale, der indgår i statistikkerne.

 

Statistikken for diagnoser kan yderligere fordeles på følgende kategorier: Aktionsdiagnose, indlæggelsestype, varighed og aldersgruppering i psykiatrien.

 • Aktionsdiagnose: Aktionsdiagnosen er den diagnose, der ved afslutningen af en patientkontakt bedst angiver den vigtigste tilstand, som kontakten drejede sig om. Det er en klinisk vurdering, hvad der er den vigtigste tilstand (diagnose). Diagnosen ”Ambulant patient uafsluttet - ingen diagnose ved årets udgang” omfatter ambulante uafsluttede kontakter, hvor der på opgørelsestidspunktet ikke var registreret en aktionsdiagnose.
 • Indlæggelsestype: Opholdet defineres som ambulant ophold, hvis opholdsvarigheden er mindre end 12 timer, og som indlæggelse, hvis opholdsvarigheden er 12 timer eller derover.
 • Varighed: Opholdets varighed beregnes som beskrevet i reglerne fra dannelse af sygehusophold (se nedenfor), med mindre sygehusopholdet er uafsluttet (patienten er fortsat indlagt), så beregnes varigheden frem til opgørelsesdatoen.
 • Aldersgrupperingen i psykiatrien: Børn og unge er patienter på 18 eller under ved indskrivning i psykiatrien og voksne er patienter over 18 år ved indskrivning på en psykiatrisk afdeling.

 

Statistikken for operationer kan yderligere fordeles på følgende kategorier: Indlæggelsesmåde
 • Indlæggelsesmåde: Indlæggelsesmåde kan være akut eller planlagt. Forbehold ved fortolkning

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?