Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftomraadet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2020-

 • Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-2018)

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk Cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

Opgørelsen viser, antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og/eller svære psykiske lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune. Opgørelsen er baseret på data fra Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret. Der findes data fra 2000 og frem. 

 

Opgørelserne omfatter:

 

 • Antal
 • Antal pr. 100.000 borgere
 • Antal pr. 100.000 borgere (aldersstandardiseret)
 • Antal pr. 100.000 borgere (køns- og aldersstandardiseret)
 •  

  Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og psykiske lidelser 

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  Nye sygdomstilfælde for udvalgte kroniske sygdomme og psykiske lidelser

  Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

  Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Her kan du læse følgende om opgørelsen:

     1) Formålet (kort)

     2) Indhold og afgræsning

     3) Indikatorer

     4) Forbehold ved fortolkning

     5) Datakilde

     6) Offentliggørelse

     7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   

  1. Formål (kort)

   

  Formålet med opgørelsen er at give et overblik over udviklingen af personer med udvalgte kroniske sygdomme og/eller svære psykiske lidelser i Danmark.

   

  2. Indhold og afgrænsning

   

  Ved hjælp af data fra nationale sundhedsregistre og algoritmer udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen, bliver personer identificeret, som formodes at have udvalgte kroniske sygdomme og/eller svære psykiske lidelser. De udvalgte sygdomme/lidelser er: 

   
 • Astma 
 • Demens 
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 
 • Leddegigt 
 • Osteoporose 
 • Skizofreni 
 • Diabetes, type 1 
 • Diabetes, type 2
 •  

  Personer inkluderes i en given sygdomspopulation, på baggrund af relevante diagnosekoder fra Landspatientregistret og receptindløsninger på relevant medicin registreret i Lægemiddelstatistikregistret, udformet som specifikke regelsæt, kaldet algoritmer. Data fra CPR-registret anvendes desuden til at afgrænse populationerne til kun at indeholde personer, der bor i Danmark og har et gyldigt CPR-nummer. Algoritmerne er forskellige for hver sygdom/lidelse, og derfor er der forskel på hvilke oplysninger, der anvendes fra Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret. Algoritmerne er dynamiske og bliver udbygget og justeret, når mere relevant viden opbygges, eller datagrundlaget ændres. En beskrivelse af algoritmerne, med inklusions- og eksklusionskriterierne for de enkelte sygdomme/lidelser, findes i dokumentationen ”Algoritmer for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser”.

   

  Herunder præsenteres tal baseret på disse algoritmer. Der vises tal for både forekomst og nye tilfælde for hver udvalgt sygdom/lidelse. Sygdomsforekomsten (prævalens) er opgjort som en optælling af, hvor mange personer, der af algoritmen er identificeret til at have en given sygdom/lidelse pr. 1. januar i et givent år. Nye sygdomstilfælde (incidens) er opgjort som en optælling af antal personer, der er identificeret til at have debut for en given sygdom/lidelse i løbet af et givent år. Debutår er det år, hvor den første relevante kontakt i Landspatientregisteret eller første indløsning af relevant receptmedicin har fundet sted.

   

  3. Indikatorer

   

  Det er i denne rapport muligt at få opgjort disse tal fordelt på geografi, køn, alder og år. Desuden kan der vælges forskellige statistiske mål (standardisering): · Antal personer med sygdom: Summen af den valgte analysevariabel 

 • Antal personer pr. 100.000 borgere: Summen af den valgte analysevariabel, divideret med antal personer i den pågældende befolkning (f.eks. en bestemt kommune), ganget med 100.000. Dette kaldes raten. 
 • Antal personer aldersstandardiseret rate pr. 100.000: Den aldersstandardiserede rate, der tager højde for befolkningssammensætningen. Standardisering betyder justering (korrektion) for f.eks. alders- og kønsforskelle, når man sammenligner analysevariable i forskellige kalenderår eller i forskellige kommuner. En standardiseret rate er et vægtet gennemsnit af f.eks. køns- og aldersspecifikke rater. Vægtene er taget fra fordelingen af en standardbefolkning. Standardiseringerne på eSundhed anvender befolkningen i hele Danmark i år 2000 som standardbefolkning. 
 • Antal personer køns- og aldersstandardiseret rate pr. 100.000: Den køns- og aldersstandardiserede rate, der tager højde for køns- og aldersforskelle i befolkningen. Raten benyttes til at sammenligne befolkninger, som er forskelligt sammensat med hensyn til både alders- og kønsfordeling. For en udførlig beskrivelse af de forskellige statistiske mål, henvises til teksten ”Analysevariable og statistiske mål”
 •  

  4. Forbehold ved fortolkning

   

  Antal personer er et estimeret antal personer med den givne sygdom/lidelse, baseret på udtræk fra nationale sundhedsregistre og algoritmer. Algoritmerne er ikke validerede, da dette vil kræve gennemgang af journaler på sygehuse og hos læger i primærsektoren.

  En person kan godt have flere sygdomme/lidelser samtidigt og således optræde i flere sygdomspopulationer, og tallene for forskellige sygdomspopulationer kan derfor ikke lægges sammen, idet den samme person derved kan tælle med flere gange. Undtagelser hertil er:

 • Personer med diabetes, hvor personen kun kan figurere i én af populationerne, med enten diabetes type 1 eller 2 
 • Personer med KOL udelukkes fra astma populationen 
 • Personer med cystisk fibrose udelukkes fra KOL og astma populationen
 •  

  Tallene, der er præsenteret her, er baseret på en opgørelse pr. 23. august 2019. Det betyder, at tallene kan afvige fra tal, der tidligere er offentliggjorte på baggrund af denne algoritme, da kildedata kan have ændret sig, og algoritmen løbende justeres ud fra ny viden. Desuden er de algoritme-baserede tal afrundet til nærmeste 25 for at reflektere, at der er tale om registerbaserede afgrænsninger, hvor der er foretaget nogle valg og ikke konkrete registreringer af de enkelte kronikere.

  Debutalder: Alder ved den første kontakt i Landspatientregisteret eller ved første indløsningsdag på recept for relevant lægemiddel i Lægemiddelstatistikregisteret. Til at opgøre debutalder for de respektive sygdomme/lidelser anvendes forskellige metoder, der findes beskrevet i dokumentationen ”Algoritmer for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser”. For de fleste sygdomme vil tilgangen af nye patienter falde, jo nærmere opgørelsen vil være på opdateringstidspunktet, da personen først bliver udvalgt med den pågældende sygdom, når der er tilstrækkelige mange registreringer i Landspatientregistret og/eller Lægemiddelstatistikregistret. En person, som f.eks. har indløst en recept i 2008 på et lægemiddel, som kan anvendes til behandling af leddegigt, men også andre sygdomme, indløser i 2009 en recept på et lægemiddel udelukkende anvendt til behandling af leddegigt. Nu er kriterierne for inklusion i leddegigt populationen opfyldt, men debutåret vil være 2008 hvor første relevante hændelse skete.

  For astma gælder: At børn tidligst kan inkluderes i populationen efter de er fyldt 6 år. Inklusion sker, hvis der registreres en relevant hændelse efter de er fyldt 6 år, og debuttidspunktet sættes til tidspunktet for første relevante hændelse, også selvom denne har fundet sted, før barnet er fyldt 6 år. Et barn, der f.eks. er født i 2011, kan tidligst inkluderes i en opgørelse, der opdateres i 2017, men kan herefter godt optræde med debut i 2015 og en debutalder på 4 år. Dette bevirker, at forekomsten i aldersgruppen med debutalder 0-4 år er lavere i de seneste opgørelsesår.

  Geografiinddeling: Oplysninger om bopælsregion og -kommune hentes fra CPR-registret på opgørelsesdagen, og angiver de gældende bopælsoplysninger for personen på den pågældende dag. Personen vil derfor kun tælle med i én region/kommune i et givent år.

   

  5. Datakilde

  Lægemiddelstatistikregistret, Landspatientregistret og CPR-registret.

   

  6. Offentliggørelse

  Opgørelserne opdateres en gang årligt. Nye data offentliggøres omkring oktober.

   

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   

  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?