Erfarede ventetider

Opgørelserne viser de erfarede ventetider, det vil sige den tid, hvor en patient har været registreret som ventende fra første henvisning fra egen læge og frem til en operation. Opgørelserne er fordelt på region, operationer, år og måned, og nogle af opgørelserne er sæsonkorrigeret. 

Ventetiden opgøres som:

 • Antal dage
 • Median, gennemsnit, antal forløb (for nogle opgørelser)

Information om opgørelsen erfarede ventetider

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at belyse udviklingen i ventetiden til operation på danske sygehuse.

 

2. Indhold og afgrænsning


Ventetid til operation omfatter patienter, der har et gyldigt cpr-nummer og har bopæl i Danmark. Statistikken belyser den aktive ventetid, køtid, som offentligt finansierede, somatiske, elektive patienter opereret på danske sygehuse (offentlige og private) har haft fra henvisning modtaget på sygehuset til operation. Levendefødte og raske ledsagere medtages ikke. Ventetiden tilskrives geografisk det første sygehus i venteforløbet. Tidsmæssigt tilskrives ventetiden den periode (måned, kvartal eller år), hvori forløbet afsluttes. Aktiv ventetid omfatter ikke perioder, hvori patienten er registreret som ’ikke ventende’, f.eks. patientens selvvalgte ventetid i forbindelse med ferie mv. Opgørelsen omfatter ikke akutte, psykiatriske eller privatfinansierede patienter. I opgørelser der omfatter alle operationer er følgende ikke medtaget: 

 • Mindre kirurgiske procedurer
 • Endoskopier gennem naturlige og kunstige legemsåbninger
 • Ukendt operation
 • Udtagninger af væv til transplantation
 • Tillægskoder til specifikation af operationer

 

3. Indikatorer


 • Månedlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, landsplan: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende måneder i perioden januar 2007 og fremefter. Den erfarede ventetid er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Månedlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende sygehusregioner og måneder i perioden januar 2007 og fremefter. Den erfarede ventetid er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Sæsonkorrigerede månedlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, landsplan: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende måneder i perioden januar 2007 og fremefter. Den erfarede ventetid er den sæsonkorrigerede gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Sæsonkorrigerede månedlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende sygehusregioner og måneder i perioden januar 2007 og fremefter. Den erfarede ventetid er den sæsonkorrigerede gennemsnitlige ventetid angivet i dage.
 • Månedlige tal for erfaret ventetid til 17 udvalgte operationer, landstal: Omfatter ventetidsforløb til 17 udvalgte operationer i de pågældende måneder i perioden august 2010 og fremefter. Den erfarede ventetid er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage. Data opdateres kvartalsvist.
 • Årlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, landstal: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende år i perioden 2005 og fremefter. Den erfarede ventetid er den gennemsnitlige ventetid angivet i dage. Data opdateres årligt.
 • Årlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, regionstal: Omfatter alle ventetidsforløb for opererede patienter i de pågældende år i perioden 2007 og fremefter. Den erfarede ventetid er angivet i dage og både som gennemsnitlig ventetid og median ventetid. Desuden fremgår også antal ventetidsforløb. Data opdateres årligt.
 • Årlige tal for erfaret ventetid for alle opererede patienter, fordelt på operationsgrupper, regions- og landstal: Omfatter alle ventetidsforløb fore opererede patienter i de pågældende regioner, operationsgrupper og år i perioden 2009 og fremefter. Den erfarede ventetid er angivet i dage og både som gennemsnitlig ventetid og median ventetid. Desuden fremgår også antal ventetidsforløb. Data opdateres årligt.
 • Årlige tal for erfaret ventetid til 42 udvalgte operationer, regions- og landstal: Omfatter ventetidsforløb til 42 udvalgte operationer i de pågældende regioner og år i perioden 2009 og fremefter. Den erfarede ventetid er angivet i dage og både som gennemsnitlig ventetid og median ventetid. Desuden fremgår også antal ventetidsforløb. Data opdateres årligt.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ventetider opgøres på levende data, og de kan derfor ændre sig over tid. Ventetidsberegning gøres ud fra kobling af kontakter, der bygger på sygehusenes registreringer af sammenhæng mellem kontakter. Jo mere komplet denne registrering og deraf følgende kobling bliver, jo længere (og mere korrekte) bliver ventetiderne. Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med ultimo november 2017 kan have indflydelse på data/de opgjorte ventetider.

 

5. Datakilde


Landspatientregisteret.  

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres månedligt. Kvartalsvise opgørelser opdateres i januar, april, juli og oktober. Årlige opgørelser opdateres i april.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 • Erfaret ventetid: De erfarede ventetider til operation er en bagudrettet opgørelse over den aktive ventetid, som patienterne har haft fra den første henvisning fra lægen og frem til den endelige behandling er påbegyndt. Opgørelserne bliver opgjort som summen af de perioder, hvor patienten er registreret som ventende (aktiv ventetid).
 • Aktiv ventetid: Perioder med ventestatus 11, 12, 13, 14 eller 15 regnes for aktiv ventetid.
 • Gennemsnitlig ventetid: Ventetiden beregnes som den gennemsnitlige ventetid, som den pågældende patientgruppe afgrænset ved tidsperiode og operationsgruppe har haft. Gennemsnitlig ventetid beregnes som summen af ventetid for en given række forløb delt med antallet af disse forløb.
 • Median ventetid: Ventetiden beregnes som medianventetiden, som den pågældende patientgruppe afgrænset ved tidsperiode og operationsgruppe har haft. Median ventetiden angiver det antal dage, et forløb maksimalt har varet for den halvdel af forløbene, hvor ventetiden var kortest.

Publikationer

Erfarede ventetider

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?