Forebyggelige ophold

Opgørelse over forebyggelige sygehusophold blandt ældre.

De køns- og aldersstandardiserede tal for forebyggelige sygehusophold er Nationale sundhedsindikator, der senere i 2023 vil blive offentliggjort i rapporten ”Nationale Mål 2023"

 

Note pr. 02-11-2023: Opgørelsen er fjernet midlertidigt, da der utilsigtet er sket en dobbelttælling af nogle sygehusophold i de generelle tal. Opgørelsen er fjernet indtil fejlen er rettet.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?