Genindlæggelser i somatik og psykiatri

Opgørelse over genindlæggelser i somatik og psykiatri:

  • Akutte psykiatriske genindlæggelser.
  • Akutte somatiske genindlæggelser.

De køns- og aldersstandardiserede tal for hhv. somatiske og psykiatriske genindlæggelser er Nationale sundhedsindikatorer, der senere i 2023 vil blive offentliggjort i rapporten ”Nationale Mål 2023".

Note:
Køns- og aldersstandardiserede tal er ikke beregnet for psykiatriske genindlæggelser på kommuneniveau grundet for stor statistisk usikkerhed.

Akutte somatiske genindlæggelser

Opgørelse af ophold/indlæggelser.
Brug filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Akutte psykiatriske genindlæggelser

Opgørelse af ophold/indlæggelser.
Brug filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen genindlæggelser i somatik og psykiatri

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgrænsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


At beskrive udviklingen af udvalgte nationale mål, herunder psykiatriske og somatiske genindlæggelser.

 

2. Indhold og afgrænsning


Opgørelsen bygger på data fra Landspatientregisteret og definitionen for sygehusopholds, der er afgrænset til perioden 2014-2022.

Et sygehusophold er defineret, som værende en kobling af fysiske fremmøder på danske hospitaler, såfremt de er tidsmæssigt overlappende eller optræder med ≤ 4 timers afstand mellem indskrivningstidspunkt og udskrivningstidspunkt.

Indlæggelser defineres som et sygehusophold med en varighed på ≥ 12 timer, hvor varigheden af et ophold beregnes fra tidligste indskrivningstidspunkt til seneste udskrivningstidspunkt på de fysiske fremmøder, der indgår i opholdet.

30 dages akutte Psykiatriske genindlæggelser

Andelen af psykiatriske indlæggelser, som efterfølges af en akut genindlæggelse inden for 30 dage efter udskrivelse.

Alle kontakter i sygehusopholdet er psykiatriske, dvs. aktionsdiagnoderne er DF-diagnoser, eller hovedspecialerne på de ansvarlige afdelinger er børne- og ungspsykiatri eller psykiatri.

Se indikator beskrivelse for nærmere information.

30 dages akutte Somatiske genindlæggelser

Andelen af somatiske indlæggelser, som efterfølges af en akut genindlæggelse inden for 30 dage efter udskrivelse.

Alle kontakter i sygehusopholdet er somatiske, dvs. aktionsdiagnoderne er ikke DF-diagnoser og hovedspecialerne på de ansvarlige afdelinger er ikke børne- og ungspsykiatri eller psykiatri.

Se indikator beskrivelse for nærmere information.

 

3. Indikatorer


Antal primærindlæggelser

Antal indlæggelser der opfylder kriterierne i indikatoren.

Antal genindlæggelser indenfor 30 dage

Antal akutte indlæggelser inden for 30 dage efter primærindlæggelsen.

Andel genindlæggelser indenfor 30 dage

Antal genindlæggelser divideret med antal primærindlæggelser.

Andel genindlæggelser indenfor 30 dage, køns- og aldersstandardiseret

Antal genindlæggelser divideret med antal primærindlæggelser. Hvor køns og aldersfordelingen er holdt konstant i alle år, så de svarer til standardiseringsåret 2014.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ingen

 

5. Datakilde


Landspatientregisteret pr. 10. marts 2023.

CPR registeret.

 

6. Offentliggørelse


Opgørelsen offentliggøres årligt i ultimo april.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Årstal

Opgjort efter udskrivningsåret for primærindlæggelsen.

Behandlerregion

Regionen hvor primærindlæggelsen startede.

Bopælskommune

Patientens bopælskommune på første kontakt i primærindlæggelsen.

Diagnosegruppe

Der er opgjort efter diagnosen på primærindlæggelsen og ikke på den akutte genindlæggelse.

Aldersgruppe

Patientens alder på udskrivningstidspunktet for første kontakt i primærindlæggelsen.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?