Genoptræningsplaner

Antal genoptræningsplaner udarbejdet på sygehuse fordelt på diagnoser, forudgående operationer, speciale, type af genoptræning, region, kommune, år og kvartal (2009- )

Overblik

Detaljer

Eksport

Indhold

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med opgørelserne er dels at vise ventetiden til genoptræning samt antallet af genoptræningsplaner.

De to opgørelser benævnes i det følgende som hhv. ventetid og genoptræningsplaner.

 

2. Indhold og afgrænsning


Ventetid

Se indikatorbeskrivelsen under fanen dokumentation.

 

Genoptræningsplaner

Population

Der er afgrænset til personer, der er bosat i en dansk kommune på tidspunktet for udarbejdelsen af genoptræningsplanen.

 

Genoptræningsplaner

Antallet af genoptræningsplaner opgøres på baggrund af Landspatientregisteret (LPR) og defineres ud fra følgende koder:

 • ZZ0175V - Udarbejdelse af genoptræningsplan, rehabilitering på specialiseret niveau (oprettes i 2015)
 • ZZ0175X* - Udarbejdelse af genoptræningsplan, almen genoptræning
 • ZZ0175Y - Udarbejdelse af genoptræningsplan, specialiseret genoptræning
 • ZZ0175Z - Udarbejdelse af genoptræningsplan, egentræning (udgår i 2014)
 • AWG1 - Specialiseret genoptræning, start
 • AWX21 - Specialiseret genoptræning, slut

Startkoderne indgår kun, hvis personen ikke har fået udarbejdet en genoptræningsplan i perioden fra 14 dage før opstart af genoptræningen og til 60 dage efter start af genoptræningen. Der medregnes kun en genoptræningsplan/startkode pr. 14. dag pr. person.

 

Periode

Data opgøres for perioden 2009 og frem. Datoen for udarbejdelse af genoptræningsplanen er styrende for hvilket år/kvartal, aktiviteten tilskrives.

 

Behandlende region

Behandlende region er opgjort på baggrund af den kontakt, hvor genoptræningsplanen er udarbejdet. Privat aktivitet tilskrives ikke en region, men fremgår som ’Privat’.

 

Bopælskommune

Bopælskommunen er opgjort på tidspunktet for udarbejdelsen af genoptræningsplanen. Christians Ø Kommune er lagt sammen med Bornholms Kommune.

 

Sygehus

Sygehuset er opgjort på baggrund af den kontakt, hvor genoptræningsplanen er udarbejdet.

 

Specialer

Specialet er opgjort på baggrund af den kontakt, hvor genoptræningsplanen er udarbejdet. I overgangen fra LPR2 til LPR3 (primo 2019) ændres specialerne. Det betyder, at nogle specialer udgår og andre kommer til. Der vil altså være et databrud.

 

Diagnose

Aktionsdiagnosen er defineret ud fra kontakten, hvor genoptræningsplanen er oprettet og herefter kategoriseret på følgende måde:

Kategori

Diagnosekoder

Infektiøse og parasitære sygdomme

DA*, DB*

Ondartede svulster

DC*, DD0*

Godartede svulster

DD1*, DD2*, DD3*, DD4*

Endokrine, ernærings- og stofskiftesygdomme

DE*

Psykiske lidelser

DF*

Sygdomme i nervesystem og sanseorganer

DG*, DH*

Sygdomme i kredsløbsorganer

DI*

Sygdomme i åndedrætsorganer

DJ*

Sygdomme i fordøjelsesorganer

DK*

Sygdomme i urin- og kønsorganer

DN*

Slidgigt

DM15*, DM16*, DM17*, DM18*, DM19*

Sygdomme og lidelser i ryggen

DM40*, DM41*, DM42*, DM43*, DM45*, DM46*, DM47*, DM48*, DM49*, DM50*, DM51*, DM52*, DM53*, DM54*

Sygdomme i knogler herunder osteoporose

DM80*, DM81*, DM82*, DM83*, DM84*, DM85*, DM86*, DM87*, DM88*, DM89*, DM90*

Øvrige sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv

Øvrige diagnoser under DM*

Medfødte misdannelser

DQ*

Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande

DR*, DZ0*, DZ10*, DZ11*, DZ12*, DZ13*

Hals- og hovedlæsioner

DS0*, DS1*

Thoraxlæsioner

DS2*

Læsioner i abdomen, lænden og bækkenet

DS3*

Læsioner af skulder og overarm

DS4*

Læsioner af albue og underarm

DS5*

Læsioner af håndled og hånd

DS6*

Læsioner af hofte og lår

DS7*

Læsioner af knæ og underben

DS8*

Læsioner af ankel og fod

DS9*

Traumer, forgiftninger og anden legemsbeskadigelse

DT*, DX*, DY*

Forebyggende foranstaltninger

DZ2*, DZ3*, DZ4*, DZ5*, DZ6*, DZ7*, DZ8*, DZ9*

Andet

Alle øvrige diagnoser

 

 

Operation

Operationskoden er defineret ud fra kontakten, hvor genoptræningsplanen er oprettet og herefter kategoriseret på følgende måde:

Kategori

Operationskoder

Albue og underarm

KNC*

Ankel og fod

KNH*

Bryst

KHAB*, KHAC*, KHAE*, DHAF*

Bækken

KNE*

Hofte og lår

KNF*

Håndled og hånd

KND*

Knæ og underben

KNG*

Kranium og intrakranielle strukturer

KAA*

Ryg og hals inkl. rygmarv og nerverødder

KAB*, KNA*

Skulder og overarm

KNB*

Anden

Alle øvrige operationer (eksklusiv personer, der har en af ovenstående operationskoder)

Ingen operation

 

 

En del kontakter har flere forskellige operationskoder. Fx er der mange, der både har KNH (ankel og fod) samt KNG (knæ og underben). I disse tilfælde vil begge operationskoder indgå, hvorfor summen af operationskoder er højere end antallet af genoptræningsplaner. Hvis en kontakt har både en af de udvalgte operationskoder samt en operationskode i kategorien Anden, medtages kun den udvalgte kode.

 

Aldersgrupper

Alderen er opgjort på tidspunktet for den kontakt, hvor genoptræningsplanen er udarbejdet og grupperet på følgende måde:

 • 0-29 år
 • 30-49 år
 • 50-64 år
 • 65-74 år
 • 75 år og derover

 

3. Indikatorer


Ventetid

Ventetid til genoptræning er en indikator under de nationale mål for sundhedsvæsenet, og opgøres som mediantiden opgjort i hele dage for hele landet, regioner og kommuner.

 

Genoptræningsplaner

Antallet af genoptræningsplaner.

Der er muligt at filtrere på:

 • Typen af genoptræningsplan
 • Periode – år og kvartaler
 • Geografi – hele landet, regioner, kommuner og sygehus
 • Specialer
 • Aktionsdiagnoser
 • Operationskoder
 • Alder
 • Køn

 

4. Forbehold ved fortolkning


Genoptræningsplaner

Antallet af genoptræningsplaner er opgjort på baggrund af oplysninger i Landspatientregisteret over, hvor mange genoptræningsplaner, der bliver udarbejdet. Det antages, at personer, der har fået udarbejdet en genoptræningsplan, også tilbydes genoptræning.

 

5. Datakilde


Genoptræningsplaner

Landspatientregisteret (LPR) samt CPR-registeret.

 

6. Offentliggørelse


Begge statistikker opdateres 2 gange om året i henholdsvis april (marts-opdateringen af LPR) og oktober (september-opdateringen af LPR). Ved opgørelsen i september indgår data fra de første 6 måneder af opgørelsesåret.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?