Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Genoptræningsplaner

Antal genoptræningsplaner udarbejdet på sygehuse fordelt på diagnoser, forudgående operationer, speciale, type af genoptræning, region, kommune, år og kvartal (2009- )

Overblik

Detaljer

Eksport

Indhold

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med opgørelserne er dels at vise ventetiden til genoptræning samt antallet af genoptræningsplaner.

De to opgørelser benævnes i det følgende som hhv. ventetid og genoptræningsplaner.

 

2. Indhold og afgrænsning


Ventetid

Se indikatorbeskrivelsen under fanen dokumentation.

 

Genoptræningsplaner

Population

Der er afgrænset til personer, der er bosat i en dansk kommune på tidspunktet for udarbejdelsen af genoptræningsplanen.

 

Genoptræningsplaner

Antallet af genoptræningsplaner opgøres på baggrund af Landspatientregisteret (LPR) og defineres ud fra følgende koder:

 • ZZ0175V - Udarbejdelse af genoptræningsplan, rehabilitering på specialiseret niveau (oprettes i 2015)
 • ZZ0175X* - Udarbejdelse af genoptræningsplan, almen genoptræning
 • ZZ0175Y - Udarbejdelse af genoptræningsplan, specialiseret genoptræning
 • ZZ0175Z - Udarbejdelse af genoptræningsplan, egentræning (udgår i 2014)
 • AWG1 - Specialiseret genoptræning, start
 • AWX21 - Specialiseret genoptræning, slut

Startkoderne indgår kun, hvis personen ikke har fået udarbejdet en genoptræningsplan i perioden fra 14 dage før opstart af genoptræningen og til 60 dage efter start af genoptræningen. Der medregnes kun en genoptræningsplan/startkode pr. 14. dag pr. person.

 

Periode

Data opgøres for perioden 2009 og frem. Datoen for udarbejdelse af genoptræningsplanen er styrende for hvilket år/kvartal, aktiviteten tilskrives.

 

Behandlende region

Behandlende region er opgjort på baggrund af den kontakt, hvor genoptræningsplanen er udarbejdet. Privat aktivitet tilskrives ikke en region, men fremgår som ’Privat’.

 

Bopælskommune

Bopælskommunen er opgjort på tidspunktet for udarbejdelsen af genoptræningsplanen. Christians Ø Kommune er lagt sammen med Bornholms Kommune.

 

Sygehus

Sygehuset er opgjort på baggrund af den kontakt, hvor genoptræningsplanen er udarbejdet.

 

Specialer

Specialet er opgjort på baggrund af den kontakt, hvor genoptræningsplanen er udarbejdet. I overgangen fra LPR2 til LPR3 (primo 2019) ændres specialerne. Det betyder, at nogle specialer udgår og andre kommer til. Der vil altså være et databrud.

 

Diagnose

Aktionsdiagnosen er defineret ud fra kontakten, hvor genoptræningsplanen er oprettet og herefter kategoriseret på følgende måde:

Kategori

Diagnosekoder

Infektiøse og parasitære sygdomme

DA*, DB*

Ondartede svulster

DC*, DD0*

Godartede svulster

DD1*, DD2*, DD3*, DD4*

Endokrine, ernærings- og stofskiftesygdomme

DE*

Psykiske lidelser

DF*

Sygdomme i nervesystem og sanseorganer

DG*, DH*

Sygdomme i kredsløbsorganer

DI*

Sygdomme i åndedrætsorganer

DJ*

Sygdomme i fordøjelsesorganer

DK*

Sygdomme i urin- og kønsorganer

DN*

Slidgigt

DM15*, DM16*, DM17*, DM18*, DM19*

Sygdomme og lidelser i ryggen

DM40*, DM41*, DM42*, DM43*, DM45*, DM46*, DM47*, DM48*, DM49*, DM50*, DM51*, DM52*, DM53*, DM54*

Sygdomme i knogler herunder osteoporose

DM80*, DM81*, DM82*, DM83*, DM84*, DM85*, DM86*, DM87*, DM88*, DM89*, DM90*

Øvrige sygdomme i knogler, bevægesystem og bindevæv

Øvrige diagnoser under DM*

Medfødte misdannelser

DQ*

Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande

DR*, DZ0*, DZ10*, DZ11*, DZ12*, DZ13*

Hals- og hovedlæsioner

DS0*, DS1*

Thoraxlæsioner

DS2*

Læsioner i abdomen, lænden og bækkenet

DS3*

Læsioner af skulder og overarm

DS4*

Læsioner af albue og underarm

DS5*

Læsioner af håndled og hånd

DS6*

Læsioner af hofte og lår

DS7*

Læsioner af knæ og underben

DS8*

Læsioner af ankel og fod

DS9*

Traumer, forgiftninger og anden legemsbeskadigelse

DT*, DX*, DY*

Forebyggende foranstaltninger

DZ2*, DZ3*, DZ4*, DZ5*, DZ6*, DZ7*, DZ8*, DZ9*

Andet

Alle øvrige diagnoser

 

 

Operation

Operationskoden er defineret ud fra kontakten, hvor genoptræningsplanen er oprettet og herefter kategoriseret på følgende måde:

Kategori

Operationskoder

Albue og underarm

KNC*

Ankel og fod

KNH*

Bryst

KHAB*, KHAC*, KHAE*, DHAF*

Bækken

KNE*

Hofte og lår

KNF*

Håndled og hånd

KND*

Knæ og underben

KNG*

Kranium og intrakranielle strukturer

KAA*

Ryg og hals inkl. rygmarv og nerverødder

KAB*, KNA*

Skulder og overarm

KNB*

Anden

Alle øvrige operationer (eksklusiv personer, der har en af ovenstående operationskoder)

Ingen operation

 

 

En del kontakter har flere forskellige operationskoder. Fx er der mange, der både har KNH (ankel og fod) samt KNG (knæ og underben). I disse tilfælde vil begge operationskoder indgå, hvorfor summen af operationskoder er højere end antallet af genoptræningsplaner. Hvis en kontakt har både en af de udvalgte operationskoder samt en operationskode i kategorien Anden, medtages kun den udvalgte kode.

 

Aldersgrupper

Alderen er opgjort på tidspunktet for den kontakt, hvor genoptræningsplanen er udarbejdet og grupperet på følgende måde:

 • 0-29 år
 • 30-49 år
 • 50-64 år
 • 65-74 år
 • 75 år og derover

 

3. Indikatorer


Ventetid

Ventetid til genoptræning er en indikator under de nationale mål for sundhedsvæsenet, og opgøres som mediantiden opgjort i hele dage for hele landet, regioner og kommuner.

 

Genoptræningsplaner

Antallet af genoptræningsplaner.

Der er muligt at filtrere på:

 • Typen af genoptræningsplan
 • Periode – år og kvartaler
 • Geografi – hele landet, regioner, kommuner og sygehus
 • Specialer
 • Aktionsdiagnoser
 • Operationskoder
 • Alder
 • Køn

 

4. Forbehold ved fortolkning


Genoptræningsplaner

Antallet af genoptræningsplaner er opgjort på baggrund af oplysninger i Landspatientregisteret over, hvor mange genoptræningsplaner, der bliver udarbejdet. Det antages, at personer, der har fået udarbejdet en genoptræningsplan, også tilbydes genoptræning.

 

5. Datakilde


Genoptræningsplaner

Landspatientregisteret (LPR) samt CPR-registeret.

 

6. Offentliggørelse


Begge statistikker opdateres 2 gange om året i henholdsvis april (marts-opdateringen af LPR) og oktober (september-opdateringen af LPR). Ved opgørelsen i september indgår data fra de første 6 måneder af opgørelsesåret.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?