Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftområdet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (1988- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2014-

 • HAIBA Testversion

  Dette er en testversion af HAIBA

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Udredningsret i somatikken

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2014-

 • Udredningsret i psykiatrien

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2015-

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

HAIBA Testversion

HAIBA er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren. HAIBA monitorerer udvalgte typer sundhedssektorerhvervede infektioner vha. eksisterende datakilder.

HAIBA er under revision og tilretning for at kunne implementere den nye datamodel for Landspatientregistret (LPR3), det nye Sundheds Organisationsregister (SOR), samt revision af case definitioner. De daglige opdateringer blev lukket d. 1. februar 2019, og der sendes ingen data til regionale servere.

Målet er at lancere det reviderede HAIBA midt november 2019. Vi beklager den forstyrrelse, det giver i det infektionshygiejniske arbejde.

Formålet med denne test-version er at kunne vise præsentation af data til HAIBA brugere, for at sikre, at den er brugervenlig og viser de vigtige oplysninger, som brugerne skal anvende. Senere i forløbet vil denne test-version også give mulighed for at kunne teste selve indhold af data.

Hvis du har kommentar til denne test-version er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt

M: haiba@ssi.dk

 
Testversion; dataindhold er undervalidering
 

Tabel

Efter man har valgt en type infektion skal man angive under ”Rolle og ansvar” om man vil se data med udgangspunkt i afdelingen, der havde ansvar for behandlingen (kontaktansvar) eller afsnittet, hvor patienten fysisk var (opholdsadresse). Infektioner efter indsættelse af kunstig hofte og knæ vises altid på hospitalet, der har udført operationen (operation).

Filtret for Sundhedsinstitution viser hvad institutionsejeren har registreret som hospital. For offentlige hospitaler kan man desuden vælge en geografisk lokalisation for et hospital (matriklen).

Det er muligt at gemme linket med dine valg (url) til senere brug. Desuden kan man downloade den valgte tabel i Excel.

Graf

Efter man har valgt en type infektion skal man angive under ”Rolle og ansvar" om man vil se data med udgangspunkt i afdelingen, der havde ansvar for behandlingen (kontaktansvar) eller afsnittet, hvor patienten fysisk var (opholdsadresse). Infektioner efter indsættelse af kunstig hofte og knæ vises altid på hospitalet, der har udført operationen (operation).

Filtret for Sundhedsinstitution viser hvad institutionsejeren har registreret som hospital. For offentlige hospitaler kan man desuden vælge en geografisk lokalisation for et hospital (matriklen).

Det er muligt at gemme linket med dine valg (url) til senere brug. 

Information om HAIBA testversion

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

1. Formål (kort)

 

HAIBA er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren. Med brug af data fra den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), Landspatientregisteret (LPR), Sundheds Organisationsregister (SOR), og CPR registret identificerer HAIBA udvalgte infektionstyper. Dette er en test-version for revisionen af HAIBA. På tidspunktet er HAIBA lukket for at kunne implementere den nye datamodel for LPR (LPR3) og det nye SOR, samt for at revidere case definitionerne. Når HAIBA sættes i drift igen skal data vises med en ny software. Både ændringerne i data og den nye software giver nye muligheder og udfordringer i præsentationen, som skal testes. Formålet med denne test-version er at kunne vise præsentation af data til HAIBA brugere, for at sikre, at den er brugervenlig og viser de vigtige oplysninger, som brugerne skal anvende. Senere i forløbet vil denne test-version også give mulighed at kunne teste selve indhold af data.

2. Indhold og afgrænsning

 

HAIBA omfatter fem infektionstyper: 1) bakteriæmi (bakterier i blodet), 2) urinvejsinfektioner, 3) tarminfektioner med Clostridium difficile (C. difficile) 4) dybe infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig hofte og 5) dybe infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig knæ.

3. Indikatorer

 

Følgende indikatorer vises i HAIBA:

 • Antal og incidens for sundhedssektorerhvervet bakteriæmi. Incidens er beregnet som antal per 10.000 patientdøgn.
 • Antal og incidens for sundhedssektorerhvervede urinvejsinfektioner. Incidens er beregnet som antal per 10.000 patientdøgn.
 • Antal og incidens for C. difficile infektioner fordelt i Hospital Onset Hospital-Acquired (HOHA) og Community Onset Hospital-Acquired (HOHA). Incidens er beregnet som antal per 10.000 patientdøgn.
 • Antal og incidens for infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig hofte. Incidens er beregnet som antal per 100 indeksoperationer (kumulativ incidens andel).
 • Antal og incidens for infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig knæ. Incidens er beregnet som antal per 100 indeksoperationer (kumulativ incidens andel). Detaljerne for de nye case definitionerne og begreberne kommer til at ligge her.
 

4. Forbehold ved fortolkning

 

Data i test-versionen er stadig under validering og skal ikke fortolkes endnu.

5. Datakilde

 

Datakilder er Landspatientregisteret, Sundheds Organisationsregister (SOR), den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa) og CPR registret.

6. Offentliggørelse

 

HAIBA data opdateres ad hoc for denne test-version.

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

Kontaktansvar – Oplysning fra Landspatientregistret om afdelingen, der havde ansvar for behandlingen

Opholdsadresse – Oplysning fra Landspatientregistret om afsnittet, hvor patienten fysisk var

Operation – Oplysning fra Landspatientregistret om afdelingen, der har udført operationen.

Rolle og ansvar – kontaktansvar, opholdsadresse og operation.

Sundhedsinstitution – viser hvad institutionsejeren har registreret som hospital.

Geografisk lokalisation – fysisk lokalisation for offentlige hospitaler (matrikler).

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?