Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte på offentlige sygehuse fordelt på blandt andet personalegrupper, regioner, somatik, psykiatri, år (2001-)

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Mit Sygehusvalg

Vælg din behandling og dit sygehus

Find information om fx ventetider og patienttilfredshed,
der kan hjælpe dig med at vælge, hvor du vil undersøges eller behandles.

Søg efter behandling

Lav en søgning, hvor du bliver hjulpet gennem dine valg.

For sundhedsprofessionelle

Få overblik over ventetider og patienttillfredshed for én eller flere behandlinger ad gangen.

Søgning for sundhedsprofessionelle

Vælg dit sygehus - trin-guide

Vælg dit sygehus - trin-guide

Frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg?

Offentlig klinik eller privat klinik?

NB: Du kan ændre dit valg senere.

I Danmark er der både et ’frit sygehusvalg’ og et ’udvidet frit sygehusvalg’, som giver forskellige rettigheder.

Frit sygehusvalg: Giver dig mulighed for frit at vælge blandt offentlige sygehuse i Danmark, i det omfang sygehusenet har kapacitet til det.

Udvidet frit sygehusvalg: Giver dig ret til at vælge undersøgelse (udredning) eller behandling på et privathospital eller klinik (som din region har indgået aftale med), hvis sygehusene i din region ikke kan undersøge (udrede) eller behandle dig inden for 30 dage. 
Det vil fremgå af dit indkaldelsesbrev, om du har ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg. 
Du har fortsat mulighed for at vælge et andet offentligte sygehus uden for din region (frit sygehusvalg).

Læs mere om dine rettigheder på sundhed.dk

Hvis du henvises til høreapparatbehandling, og du ønsker og er motiveret for dette, kan du vælge mellem offentlig høreapparatbehandling eller privat høreapparatbehandling. Hvis ørelægen vurderer, at der er behov for yderligere undersøgelser eller behandling, som kræver særlig ekspertise, og som ikke nødvendigvis kan afhjælpes med et høreapparat, henviser ørelægen dig til sygehuset. Du kan læse mere i nedenstående link.

Offentlig behandling: Vælger du høreapparatbehandling i det offentlige, er behandling, herunder høreapparatet og tilpasning af høreapparatet, vederlagsfrit for dig som borger.

Privat behandling: Vælger du høreapparatbehandling hos en godkendt, privat klinik, får du et offentligt tilskud fra regionen. Du skal selv betale prisforskellen, hvis høreapparatet er dyrere end tilskuddet

Taksterne for 2023 er følgende:
4.286 kr. for behandling på et øre.
4.286 kr. + 2.400 kr. = 6.686 kr. for behandling på begge ører.

Få mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/viden/Sundhedsvaesen/Henvisning-og-patientrettigheder/Hoereapparatbehandling

Vælg dit sygehus - trin-guide

Undersøgelse (udredning) eller behandling?

NB: Du kan ændre dit valg senere.

Der kan være forskel på 'ventetid til undersøgelse (udredning)' og 'ventetid til behandling'.

Undersøgelse (udredning): Du skal undersøges (udredes), hvis du endnu ikke ved, hvad du fejler, og hvordan du eventuelt skal behandles.

Behandling: Du skal behandles, hvis du har fået at vide, hvad du fejler og er blevet tilbudt en behandling.

Vælg dit sygehus - trin-guide

Region og afstand?

NB: Du kan ændre dit valg senere.

Du kan afgrænse din søgning ved at klikke på én eller flere regioner. 
Du har også mulighed for at få vist afstanden til sygehusene/klinikkerne, hvis du indtaster dit postnummer.

Vælg dit sygehus - trin-guide

Regioner

Sygehusvalg


Afstand
Du kan se resultaterne for en anden behandling, ved at søge nedenfor.

Sygehus/klinik Ventetid til undersøgelse Ventetid til behandling Overordnet tilfredshed Overordnet patienttilfredshed Tilfredshed med personalet Data opdateret Afstand (km)

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?