Hvem kan jeg kontakte?

Patientvejledningen kan give dig råd og vejledning i dit møde med sundhedsvæsenet, og vil bl.a. kunne: 

     •    Oplyse om reglerne frit og udvidet frit sygehusvalg 
     •    Oplyse om, hvor du kan få en given undersøgelse (udredning) eller behandling eller henvise til nogen, der kan oplyse dig om dette 
     •    Vejlede om patientrettigheder 
     •    Oplyse om ventetider på såvel offentlige som private hospitaler/klinikker  
     •    Oplyse om befordringsregler 
     •    Vejlede om dine rettigheder for behandling i udlandet 
 

Patientvejlederfunktioner

Kontaktoplysninger på patientvejledningerne i de fem regioner kan findes hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Se linket:

Oversigt over patientvejledere - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

 

Tekniske spørgsmål

Hvis du har problemer med at anvende hjemmeside eller øvrige tekniske spørgsmål, kan du sende en mail til: esundhed@sundhedsdata.dk