Mit Sygehusvalg

Vælg din behandling og dit sygehus

Find information om fx ventetider og patienttilfredshed,
der kan hjælpe dig med at vælge, hvor du vil undersøges eller behandles.

Søg efter behandling

Lav en søgning, hvor du bliver hjulpet gennem dine valg.

For sundhedsprofessionelle

Få overblik over ventetider og patienttillfredshed for én eller flere behandlinger ad gangen.

Søgning for sundhedsprofessionelle

Vælg dit sygehus - trin-guide

Vælg dit sygehus - trin-guide

Frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg?

Offentlig klinik eller privat klinik?

NB: Du kan ændre dit valg senere.

I Danmark er der både et ’frit sygehusvalg’ og et ’udvidet frit sygehusvalg’, som giver forskellige rettigheder.

Frit sygehusvalg: Giver dig mulighed for frit at vælge blandt offentlige sygehuse i Danmark, i det omfang sygehusenet har kapacitet til det.

Udvidet frit sygehusvalg: Giver dig ret til at vælge undersøgelse (udredning) eller behandling på et privathospital eller klinik (som din region har indgået aftale med), hvis sygehusene i din region ikke kan undersøge (udrede) eller behandle dig inden for 30 dage. 
Det vil fremgå af dit indkaldelsesbrev, om du har ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg. 
Du har fortsat mulighed for at vælge et andet offentligte sygehus uden for din region (frit sygehusvalg).

Læs mere om dine rettigheder på sundhed.dk

Hvis du henvises til høreapparatbehandling, og du ønsker og er motiveret for dette, kan du vælge mellem offentlig høreapparatbehandling eller privat høreapparatbehandling. Hvis ørelægen vurderer, at der er behov for yderligere undersøgelser eller behandling, som kræver særlig ekspertise, og som ikke nødvendigvis kan afhjælpes med et høreapparat, henviser ørelægen dig til sygehuset. Du kan læse mere i nedenstående link.

Offentlig behandling: Vælger du høreapparatbehandling i det offentlige, er behandling, herunder høreapparatet og tilpasning af høreapparatet, vederlagsfrit for dig som borger.

Privat behandling: Vælger du høreapparatbehandling hos en godkendt, privat klinik, får du et offentligt tilskud fra regionen. Du skal selv betale prisforskellen, hvis høreapparatet er dyrere end tilskuddet

Taksterne for 2023 er følgende:
4.286 kr. for behandling på et øre.
4.286 kr. + 2.400 kr. = 6.686 kr. for behandling på begge ører.

Få mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/viden/Sundhedsvaesen/Henvisning-og-patientrettigheder/Hoereapparatbehandling

Vælg dit sygehus - trin-guide

Undersøgelse (udredning) eller behandling?

NB: Du kan ændre dit valg senere.

Der kan være forskel på 'ventetid til undersøgelse (udredning)' og 'ventetid til behandling'.

Undersøgelse (udredning): Du skal undersøges (udredes), hvis du endnu ikke ved, hvad du fejler, og hvordan du eventuelt skal behandles.

Behandling: Du skal behandles, hvis du har fået at vide, hvad du fejler og er blevet tilbudt en behandling.

Vælg dit sygehus - trin-guide

Region og afstand?

NB: Du kan ændre dit valg senere.

Du kan afgrænse din søgning ved at klikke på én eller flere regioner. 
Du har også mulighed for at få vist afstanden til sygehusene/klinikkerne, hvis du indtaster dit postnummer.

Vælg dit sygehus - trin-guide

Regioner

Sygehusvalg


Afstand
Du kan se resultaterne for en anden behandling, ved at søge nedenfor.

Sygehus/klinik Ventetid til undersøgelse Ventetid til behandling Overordnet tilfredshed Overordnet patienttilfredshed Tilfredshed med personalet Data opdateret Afstand (km)

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?