Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

Genåbningen af sundhedsvæsenet blev monitoreret via en række udvalgte indikatorer i 2020 og første halvår af 2021. Her er opgørelserne for bl.a. følgende:

 • Indlæggelser påbegyndt i ugen
 • Nyhenvisninger til udredning på sygehus
 • Henvisninger til kræftpakkeforløb
 • Udførte KAG’er (røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer)
 • Udførte PCI’er (Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer)
 • Udførte operationer
 

Det er ikke planlagt at opdatere opgørelserne med nyere perioder.

Indikatoropgørelser

Samtlige tal er foreløbige. Særligt skal det bemærkes, at data for de seneste uger er baseret på ikke-afsluttede registreringer. Der skal i fortolkningen af udviklingen tages forbehold her-for.

Opgørelser baseret på Landspatientregisteret (LPR) er desuden under fortsat udvikling og validering grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3), hvilket betyder, at de løbende vil blive korrigeret og opdateret, også bagud i tid.

I den forbindelse oplyser regionerne, at de i valideringen af udvalgte indikatoropgørelser pba. egne data har konstateret visse uoverensstemmelser. Bl.a. har Region Midtjylland konstateret, at der i indikator for henvisninger til pakkeforløb for kræft samt indikatorer for udførte KAG’er/PCI’er mangler observationer i Sundhedsdatastyrelsens opgørelse. Dette kan blandt andet henføres til udfordringer med korrekt indberetning ved overgangen til LPR3.

Derudover oplyser regionerne, at de inden offentliggørelse ikke har haft mulighed for at validere alle LPR-baserede indikatorer på baggrund af egne data. Der kan således være data-udfordringer, som endnu ikke er konstateret.

 
Vælg opgørelsen for den ønskede indikator ved tryk på knappen indikation. For at se graf, skal der også vælges en specifik inddeling.

Information om opgørelsen monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet 

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet er at monitorere aktivitetsændringerne i sundhedsvæsenet mhp. at justere og tilpasse indsatsen i sundhedsvæsenet, så der både kan sikres tilstrækkelig og nødvendig behandling til patienter med COVID-19 og samtidig til patienter med andre sygdomme og tilstande. Samtidig er det også afgørende at sikre, at personer som har behov for udredning og behandling ikke afholder sig fra at søge hjælp i sundhedsvæsenet. 

Sundhedsstyrelsen vil som led i dette løbende kommentere på udviklingen i aktiviteten i sundhedsvæsenet pba. indikatorerne i monitoreringen. 

 

2. Indhold og afgrænsning


Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer. Indikatorerne er gennemgået i næste afsnit, og yderligere information kan ses i dokumentet ”Indikatorbeskrivelser”.

 

3. Indikatorer


Opgørelsen består af følgende indikatorer:

 • Indlæggelser påbegyndt i ugen
 • Ambulante ophold
 • Nyhenvisninger til udredning på sygehus
 • Henvisninger til kræftpakkeforløb
 • Udførte KAG’er (røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer)
 • Udførte PCI’er (Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer)
 • Udførte operationer
 • Kontakter i Almen praksis
 • Virtuelle patientkontakter
 • Kontakter i almen praksis for borgere med KOL og/eller type 2-diabetes
 • Livmoderhalskræftscreening i praksissektoren (smear)
 • Kontakter i tandplejen, forebyggende undersøgelse
 

For yderligere information omkring indikatorerne henvises til dokumentet: Indikatorbeskrivelser

 

4. Forbehold ved fortolkning


Samtlige tal er foreløbige. Særligt skal det bemærkes, at data for de seneste uger er baseret på ikke-afsluttede registreringer. Der skal i fortolkningen af udviklingen tages forbehold herfor.

Opgørelser baseret på Landspatientregisteret (LPR) er desuden under fortsat udvikling og validering grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3), hvilket betyder, at de løbende vil blive korrigeret og opdateret, også bagud i tid.

 I den forbindelse oplyser regionerne, at de i valideringen af udvalgte indikatoropgørelser pba. egne data har konstateret visse uoverensstemmelser. Bl.a. har Region Midtjylland konstateret, at der i indikator for henvisninger til pakkeforløb for kræft samt indikatorer for udførte KAG’er/PCI’er mangler observationer i Sundhedsdatastyrelsens opgørelse. Dette kan blandt andet henføres til udfordringer med korrekt indberetning ved overgangen til LPR3.

 Derudover oplyser regionerne, at de inden offentliggørelse ikke har haft mulighed for at validere alle LPR-baserede indikatorer på baggrund af egne data. Der kan således være dataudfordringer, som endnu ikke er konstateret.

 

5. Datakilder


Landspatientsregisteret og CPR.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres løbende. Offentliggjort via eSundhed siden juni 2020.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne 


Publikationer

Beskrivelse af indikatorer brugt i monitoreringen:

Indikatorbeskrivelse

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?