Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Oplysningerne om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Med anvendelse af data fra registeret opgøres, i hvilken udstrækning der anvendes tvang i behandlingen af patienter i psykiatriske afdelinger. Dette indbefatter voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Indberetninger fra Sikringen undtages i opgørelserne.

I 2014 blev monitoreringsmodellen igangsat med anvendelse af en beregnet baseline for 2011-2013 for udvalgte indikatorer. Modellen viser antallet af påbegyndte tvangsforanstaltninger og antallet af berørte. Desuden beregnes for nogle områder graden af anvendelse af tvang i psykiatrien i forhold til antallet af indlagte og i forhold til 100.000 borgere.

Anvendelse af tvang i psykiatrien omfatter:

 • Bæltefiksering
 • Remme
 • Akut beroligende medicin med tvang
 • Fastholdelse
 • Personlig skærmning
 • Tvangsmedicinering - omfatter ikke akut beroligende medicin
 • Tvangsindlæggelse
 • Tvangstilbageholdelse
 • Al tvang
 

Data offentliggøres for løbende 12 måneder hvert halve år. 

Monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrien

Dokumentationen beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er vedtaget i forbindelse med monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrien med henblik på at opnå målsætningen om halvering af anvendelse af tvangsforanstaltninger i 2020 i forhold til beregnet baseline for årene 2011-2013.

Dokumentationen af indikatorer for tvang psykiatrien beskriver overordnet beregningsgrundlaget samt valgte metoder til at beregne indikatorerne.

Dokumentet er tænkt som en uddybning af værdierne og datagrundlaget bag opgørelsen af indikatorerne.
Dokumentet er delt op i følgende overafsnit:

  1. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien

  2. Datagrundlag

  3. Om data for tvang i psykiatrien

  4. Metodevalg

  5. Indikatorbeskrivelse

Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Nedbringelse af tvang i psykiatrien

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen nedbringelse af tvang i psykiatrien

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrisk afdeling er at følge anvendelse af tvang i psykiatrien tæt. Fokus er aftalerne om reduktion af anvendelse af tvang inden 2020 i forhold til en beregnet baseline.

 

2. Indhold og afgrænsning


Monitoreringsmodellen anvender data fra Register over anvendelse af tvang i psykiatrien og Landspatientregisteret. Data fra Sikringen medtages ikke i opgørelserne.

 

3. Indikatorer


 • Andelen af personer med tvang af antal indlagte (procent): Andel personer berørt af tvang i forhold til antallet af indlagte personer i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger.
 • Antal personer med tvang (antal berørt): Antal personer berørt af tvangsforanstaltninger i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger.
 • Total antal tvang: Antal indberettede påbegyndte tvangsforanstaltninger i aktuelle periode. Opgøres for hver af de udvalgte tvangsforanstaltninger.
 • Længde af bæltefikseringer: Opgøres i kvartiler Q1-Q3 (timer), opgøres fordelt efter antal timer og opgørelse af totalt antal timer for bæltefikseringer over 48 timer
 • Andel personer med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere (procent): Andel med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere, fordelt på alder
 • Andel personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (procent): Andel personer berørt af tvang i forhold til antallet af indlagte personer i aktuelle periode, fordelt på alder
 • Antal personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger: Antal personer berørt af tvangsforanstaltninger i aktuelle periode, fordelt på alder.
 • Andel personer med tvangsindlæggelse / (procent): Andel med tvangsindlæggelse / tvangstilbageholdelse per 100.000 borgere, fordelt på alder;
 • Andel personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger per 100.000 borgere (procent): Andel personer berørt af tvang per 100.000 borgere i aktuelle periode, fordelt på alder

 

4. Forbehold ved fortolkning


Foreløbige tal tages der forbehold for, da den tidsmæssige forskydning afslutning af opgørelsesperiode til opgørelse er kort. Dette kan medfører ændring af data ved en efterfølgende dynamiske opdatering af data grundet en mulig regional efter indberetning samt mulig afslutning af tidligere igangværende forløb.

 

5. Datakilde


Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Landspatientregisteret

 

6. Offentliggørelse


 • Halvårlig offentliggørelse af løbende 12 måneder
 • Årsopgørelse for hele år udgives i april
 • Årsopgørelse af løbende 12 måneder (fx 2-halvår 2017 – 1-halvår 2018) udgives i oktober

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Tvang defineres som bæltefiksering, remme, akut beroligende medicin med tvang, fastholdelse, skærmning, tvangsmedicinering, tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

Timer opgjort i kvartiler: Antal timer for Q1 nedre kvartil afgrænser de 25 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering. Antal timer for Q2 median afgrænser de 50 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering. Antal timer for Q3 øvre kvartil afgrænser de 75 procent af bæltefikseringer med færrest timer i bæltefiksering i aktuelle periode

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?