Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser indeholder oplysninger om borgere, som fremgår af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS). Rapporten indeholder opgørelser af borgere med astma, type 1- og 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), leddegigt, osteoporose, skizofreni og demens. Den indeholder oplysninger om aktivitet i hospitalssektoren (somatik og psykiatri), kommunen samt praksissektoren, hvor der er særligt fokus på kronikerhonorarordningen i almen praksis samt aktivitet fordelt på de udvalgte sygdomme. 

Du kan læse en mere dybdegående dokumentation af rapporten ved at downloade informationsarket (pdf-fil) her. Der er yderligere dokumentation i bunden af siden.


OBS: Der er en fejl i tallene for almen praksis. Der mangler ca. 1 mio. kontakter i 2022 og ca. 100.000 i hhv. 2020 og 2021, sammenlignet med tal fra Åben Esundhed. Fejlen udbedres snarest.

Tallene for hospitalsområdet er højere sammenlignet med andre opgørelser, herunder ”Nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet”. Det skyldes, at (offentligt finansierede) sygehusophold, der udelukkende foregår på private hospitaler, er inkluderet i Sundhedsdata på tværs, men er ekskluderet i fx ”Nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet”.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?