Sundhedsklynger

Sundhedsklynge

I 2022 er der etableret 22 sundhedsklynger, som er centreret omkring landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne har til formål at styrke samarbejdet på tværs af kommune, almen praksis og hospital samt at skabe bedre sammenhæng i borgerens kontakter til sundhedsvæsenet. Under dette emne findes der opgørelser, som understøtter det samarbejde der foregår i sundhedsklyngerne.


 

Seneste emner