Datapakker til sundhedsklyngerne

På denne side findes datapakker til hver sundhedsklynge. De er lavet som inspiration til opstarten af arbejdet med sundhedsklyngerne. Datapakkerne indeholder en række udvalgte nøgletal på tværs af kommune, almen praksis og hospital.

Indledningsvis er der et populationsoverblik over sundhedsklyngen efterfulgt af tre temaer:

  • Ældre borgere på 80 år og derover
  • Borgere med udvalgte kroniske sygdomme
  • Borgere med kontakt til psykiatrien


Datapakkerne er baseret på samme datagrundlag, som ”Sundhedsdata på tværs” på lukket eSundhed, der har til formål at etablere et værktøj, som giver adgang til relevante nationale sundhedsdata på tværs af kommuner, regioner og almen praksis. De udvalgte nøgletal i datapakkerne er et lille udpluk af variable i det endelige værktøj.

Datapakkerne vil blive tilpasset, hvis der findes fejl og mangler i indholdet.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?