Nøgletal for tandpleje

Opgørelserne viser en nedestående nøgletal for voksentandplejen fra 2009 og frem.

Aktiviteten i voksentandplejen opgøres på:

  • Antal ydelser

Derudover kan du se følgende under publikationer:

  • Antal unikke personer som har modtaget en tandplejeydelse
  • Antal ydelser pr. person som har modtaget en tandplejeydelse
  • Antal ydelser pr. 1.000 borgere
  • Antal unikke personer med tandsygdom
  • Antal personer med tandsygdom pr. 1.000 borgere

Overblik

Tandfyldninger

Parodontitis

Undersøgelser og kontroller

Ydelser

Overblik over ydelseskoder

Information

Formålet

At beskrive udviklingen inden for den offentligt finansierede voksentandpleje dvs. behandlingsydelser udført at tandlæger og tandplejere.

Indhold og afgræsning

Aktivitet i voksentandplejen er baseret på oplysninger om afregnede behandlingsydelser fra Sygesikringsregisteret. Aktiviteten opgøres som antal afregnede ydelser udført af tandlæger (speciale 50) og tandplejere (speciale 49). Opgørelserne omfatter ydelser, der er afregnet i det enkelte år, og modregnede negative ydelser, minusydelser, er fjernet fra opgørelsen. Aktiviteten i voksentandplejen er afgrænset til registreringer, hvor borgerens køn, alder og bopælsregion- og kommune på behandlingstidspunktet kan identificeres. Aktiviteten er ikke afgrænset på baggrund af sygesikringsgruppe.

 

Indikatorer

Antal unikke personer som har modtaget tandplejeydelse: Den samme person kan indgå i flere år. Den samme person kan modtage flere ydelser indenfor samme år, og derfor kan den samme person i opgørelserne af antal personer fordelt på ydelsesgrupper indgå under flere af ydelsesgrupperne og man kan ikke lægge antal personer sammen på tværs af ydelsesgrupper indenfor samme år.

Antal ydelser: Ydelser afregnet i sygesikringsregisteret. Hver enkelt ydelse tælles separat, og hver person kan modtage flere ydelser ved samme besøg.

Antal ydelser pr. person som har modtaget tandplejeydelse: Beregnes som samlet antal ydelser i året fordelt på antal personer som har modtaget ydelse i året.

Antal ydelser pr. 1.000 borgere: Beregnes som antal ydelser afregnet i året pr. 1.000 borgere i befolkningen. Dvs. at i dette mål indgår også personer, som ikke har haft kontakt til tandplejen i året.

Antal unikke personer med tandsygdom: Beregnes som antal unikke personer som har minimum én tandsygdom. Den samme person kan indgå i flere år. Den samme person kan have flere tandsygdomme indenfor samme år samme år, og derfor kan den samme person i opgørelserne af antal personer fordelt på tandsygdomme indgå under flere af tandsygdommene og man kan ikke lægge antal personer sammen på tværs af tandsygdommene indenfor samme år.

Antal personer med tandsygdom pr. 1.000 borgere: Beregnes som antal personer med tandsygdom i året pr. 1.000 borgere i befolkningen. Dvs. at i dette mål indgår også personer, som ikke har haft kontakt til tandplejen i året.

 

Forbehold ved fortolkning

De 19 til 21-årige (født efter den 31. december 2003), som hidtil har været omfattet af voksentandplejen og indrapporteringen til Sygesikringsregisteret, kommer gradvist til, at udgå af indeværende opgørelse for i stedet, at blive indrapporteret til Sundhedsdatastyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR).

Datakilde

Sygesikringsregisteret (SSR)

Offentliggørelse

Opgørelsen opdateres én gang årligt.

Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?