eSundhed

eSundhed er en kilde til statistisk viden om danskernes sundhed. Her kan man som fx patient, studerende, forsker eller sundhedsfaglig person finde offentlige sundhedsdata på regions-, kommunal- og hospitalsniveau. Siden drives af Sundhedsdatastyrelsen.

Alle oplysninger på eSundhed er tilgængelige for offentligheden.

 

eSundheds mission er at skabe åbenhed om sundhedsvæsenets resultater, således at sundhedsdata kan understøtte det kliniske arbejde og dermed bidrage til at borgerne kan få hurtigere udredninger, behandlinger og pleje af ensartet høj kvalitet, hvis de rammes af sygdom.


Lukket eSundhed

Udover det offentlig tilgængelig data, kan fagpersoner også få adgang til yderligere sundhedsdata, hvilket kaldes lukket eSundhed. Dette er et brugerstyret system, hvor man kan tilgå sundhedsdata på aggregeret og individniveau alt efter, hvilke rettigheder fagpersonen har.

Rettighederne tildeles via brugerstyringssystemet ’SEB’, og dette sker ude i fagpersonens egen organisation. For at få adgang til lukket eSundhed er det også nødvendigt at have en digital medarbejdersignatur samt adgang til ’Sundhedsdatanettet’, som er et lukket netværk. Læse mere om adgang til lukket eSundhed.

Systemkrav

Som bruger kan du opleve, at sider ikke bliver vist som forventet, eller som det var hensigten, alt efter hvilket soft- og hardware du benytter. Det kan også være lokale indstillinger i din browser, der forhindrer en korrekt visning.

Hjemmesiden er optimeret til følgende browsere:

 • Internet Explorer 8+
 • Google Chrome (seneste version)
 • Mozilla Firefox (seneste version)
 • Safari (seneste version til mobil og desktop)
 • WebKit/Android v4.x. (mobil)

 • Vi udvikler løbende hjemmesiden og optimerer i forhold til W3C-standarder og retningslinjer i WCAG.

  Vilkår for anvendelse

  Ophavsret

  Du må gerne anvende og citere indhold fra hjemmesiden (esundhed.dk, mitsygehusvalg.dk, medstat.dk og ordiprax.dk) og publikationer m.m., hvis du udtrykkeligt angiver Sundhedsdatastyrelsen som kilde.

  Hvis du viderebearbejder vores tal, skal dette tydeligt fremgå. Det kan du fx gøre ved at skrive: "Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen". Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt Sundhedsdatastyrelsen kun formidler indholdet for tredjepart.

  Du må ikke anvende eSundhed eller Sundhedsdatastyrelsens logo i kommercielle sammenhænge, medmindre du har fået udtrykkelig tilladelse til det.

  Du må under ingen omstændigheder bruge vores logo på en sådan måde, at Sundhedsdatastyrelsen fremstår som forfatter eller afsender af beskeder, publikationer, hjemmesider e.l.

  Ansvar

  Sundhedsdatastyrelsen bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte og ajourførte, ligesom eventuelle fejl løbende søges rettet. Sundhedsdatastyrelsen har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

  Databeskyttelse

  eSundhed er underlagt Sundhedsdatastyrelsens behandling af dine personoplysninger - Sundhedsdatastyrelsen

  Læs om vores brug af Privatlivspolitik 

  Læs også om vores brug af Cookies på eSundhed.dk