Privatlivspolitik

Sundhedsdatastyrelsens persondatapolitik for brugere på eSundhed

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Når/Hvis du accepterer denne politik, giver du samtykke til, at Sundhedsdatastyrelsen må indsamle og behandle de oplysninger om dig, (som du angiver, når du tilmelder dig som bruger på eSundhed) med henblik på at kunne udføre administration af brugerkonti og udsende notifikationer til dig som bruger.

De oplysninger som indsamles, når du tilmelder dig som bruger på eSundhed er som minimum følgende:

 • Dit fornavn
 • Dit efternavn
 • Din e-mailadresse
 • Oplysninger om, hvilke notifikationer du modtager
 • Oplysninger om foretrukne opgørelser
 • Oplysninger om foretrukne filtervalg
 • Hvilken organisation du er ansat i (gælder kun, hvis du anvender medarbejdersignatur ved oprettelsen af din bruger)

De indsamlede oplysninger anvendes udelukkende til administration af brugerindstillinger og notifikationer, samt egne interne analyser til forbedring af hjemmeside mv.

Tilmelding til eventuelle nyhedsbreve sker uafhængigt af din bruger på eSundhed, og der udveksles ikke oplysninger mellem systemet og tredjeparter (fx MailChimp). Vi henviser til Sundhedsdatastyrelsen persondatapolitik for abonnementer på nyhedsbreve for yderligere information om dette.

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Dataansvarlig for behandlingen Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne privatpolitik. Det indebærer, at vi har ansvaret for at afgøre til hvilke formål og hvordan, der må foretages behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Hvis du har spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO). Databeskyttelsesrådgiveren er ansat i Sundheds- og Ældreministeriets departement og har blandt andet til opgave at rådgive ministeriet og styrelserne om databeskyttelse og de databeskyttelsesretlige regler.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder. Du har ret til:

 • Indsigt i Sundhedsdatastyrelsens behandling af dine oplysninger (artikel 15)
 • At gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger (artikel 12)
 • At få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er forkerte eller vildledende eller behandlet i strid med lovgivningen (artikel 16-18)
 • At trække dit samtykke tilbage og derved få slettet dine oplysninger (artikel 17)
 • At klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger (artikel 77)

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen til en anden dataansvarlig uden hindring (artikel 20).

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at slette din bruger. Er du e-mail bruger kan du gøre det ved at klikke på linket ”Slet profil” i menuen ”Profilindstillinger”. Er du SEB-bruger, skal du skrive til eSundhed@Sundhedsdata.dk, og oplyse den e-mail adresse som er tilknyttet dit medarbejdersignatur.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Når du trækker dit samtykke tilbage og opsiger din brugerkonto, vil du ikke længere modtage notifikationer, eller kunne gemme bogmærker eller udtræk, og dine oplysninger vil blive slettet inden for to måneder.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Sundhedsdatastyrelsen

Ørestads Boulevard 5
2300 København S
T: 7221 6800
M: kontakt@sundhedsdata.dk
H: Forside - Sundhedsdatastyrelsen

 

Databeskyttelsesrådgiver

Helle Ginnerup-Nielsen
M: Databeskyttelse@sum.dk