Den Nationale Børnedatabase

Alle danske forældre bliver tilbudt forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser af deres børn. I barnets første leveår foretages undersøgelserne af sundhedsplejersker i eget hjem. Når barnet er i den undervisningspligtige alder foretages de fleste undersøgelser, bl.a. de lovbestemte ind- og udskolingsundersøgelser, i skolen af sundhedsplejersker eller kommunalt ansatte læger.

Data fra disse undersøgelser samles i Den Nationale Børnedatabase. Dette giver mulighed for at lave landsdækkende opgørelser over varighed af amning, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet, og forekomst af overvægt.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?