Det Medicinske Fødselsregister

Det Medicinske Fødselsregister (MFR) indeholder oplysninger om fødsler foregået i Danmark fra 1973 til i dag. Data er opdelt i en historisk del og en aktuel del. Den historiske del dækker perioden 1973-1996, og er baseret på blanketindberetninger. Den aktuelle del dækker perioden fra 1997 og frem, og er baseret på data fra Det Centrale Personregister (CPR), Landspatientregisteret (LPR) og blanketindberetninger for hjemmefødte og dødfødte.

Opgørelserne omhandler antal fødsler og fødte fordelt på en række indikatorer, som fx køn og vægt. Derudover kan man i avanceret få oplysninger om en række data om moderen og fødslen, herunder eventuelle komplikationer.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?