Genoptræning efter Sundhedslovens § 140

På baggrund af data fra Landspatientregisteret opgør Sundhedsdatastyrelsen antallet af udarbejdede genoptræningsplaner. Derudover udstilles data vedrørende det nationale mål om ventetid til genoptræning.

 

Opgørelserne omkring genoptræning omhandler:

  • Antal genoptræningsplaner udarbejdet på sygehuse fordelt på diagnoser, forudgående operationer, speciale, type af genoptræning., region, kommune, år og kvartal (2014- )
  • Ventetid til genoptræning fordelt på regioner og kommuner (2014-)

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?