REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Sygesikringsregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder data om ydelser, der er støttet af den offentlige sygesikring, og foretaget af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer. Registerets data fungerer som dokumentation for disse ydelser, således at afregning mellem den enkelte ”yder” (fx en praktiserende læge) og regionen kan finde sted. Konkret indeholder registeret oplysninger om • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring). Da registreringen i registeret fungerer som dokumentation af aktivitet, indeholder registeret ikke detaljerede oplysninger om sygdom og behandling for den enkelte patient. Registeret indeholder data fra 1990 og frem.
Vedhæftede filer:
Kodeark_SSR.csv
Kodeark_SSR.pdf
Lovgivning og anmeldelse
Sygesikringsregisteret er baseret på bekendtgørelse af sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455 Sygesikringsregisteret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=82123&myjour=2009-54-0734&journal=2009%2D54%2D0734&anmelder=Sundhedsstyrelsen&ord= Journalnummer: 2009-54-0734.
t_ssr <åååå>
Tabellens indhold
Hver registrering i registeret indeholder oplysninger om: • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring).
Periode: 1990 og frem
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 10-12-2014 af JEB
Tabelenhed: En række i tabellen betyder: En ydelse, ydet af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer eller psykologer, som er støttet og afregnet af den Offentlige Sygesikring.
elektronisk_underskrift
Variablebeskrivelse
Markering for om plastsygesikringsbevis er blevet brugt som dokumentation for behandling. Skal være påført maskinelt. Endvidere markering for system nedbrud, glemt bevis. Kræves anvendt af alle ydere der har en aftale om elektronisk registrering af patienthenvendelser. Denne variabel udstilles ikke af Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.
Format: Karakter
Periode: 2014 og frem
Længde: 1
Kodesæt: Øvrige
Kilder: Indberettet.
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: F: hvis der er tale om ny regning i stedet for en fejlregning p: for anvendt plastkort n: for systemnedbrud g: hvis patienten har glemt sit bevis blank for øvrige regninger
Sidst ændret: 19-02-2018 af MIw