REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Sygesikringsregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder data om ydelser, der er støttet af den offentlige sygesikring, og foretaget af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer. Registerets data fungerer som dokumentation for disse ydelser, således at afregning mellem den enkelte ”yder” (fx en praktiserende læge) og regionen kan finde sted. Konkret indeholder registeret oplysninger om • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring). Da registreringen i registeret fungerer som dokumentation af aktivitet, indeholder registeret ikke detaljerede oplysninger om sygdom og behandling for den enkelte patient. Registeret indeholder data fra 1990 og frem.
Vedhæftede filer:
Kodeark_SSR.csv
Kodeark_SSR.pdf
Lovgivning og anmeldelse
Sygesikringsregisteret er baseret på bekendtgørelse af sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455 Sygesikringsregisteret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=82123&myjour=2009-54-0734&journal=2009%2D54%2D0734&anmelder=Sundhedsstyrelsen&ord= Journalnummer: 2009-54-0734.
t_pris
Tabellens indhold
Tabellen indeholder en komplet beskrivelse af grundhonorar og bruttohonorar for de ydelse, der honoreres af sygesikringsregisteret, fordelt på år og kvartaler. Bemærk, at tabellen i året 2000 kun blev opdateret hvert halve år, og derfor kun indeholder kvartalerne 1 og 3, herefter blev tabellen opdateret hvert kvartal. Endvidere er kun den seneste pristabel tilgængelig i variabeloversigten. Den fuldstændige pristabel kan rekvireres hos SSI.
Periode: 2000 og frem
Funktion: Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret: 10-12-2014 af JEB
Tabelenhed: En række i tabellen angiver et grundhonorar og et bruttohonorar, for en given ydelse.