REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Sygesikringsregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder data om ydelser, der er støttet af den offentlige sygesikring, og foretaget af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer. Registerets data fungerer som dokumentation for disse ydelser, således at afregning mellem den enkelte ”yder” (fx en praktiserende læge) og regionen kan finde sted. Konkret indeholder registeret oplysninger om • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring). Da registreringen i registeret fungerer som dokumentation af aktivitet, indeholder registeret ikke detaljerede oplysninger om sygdom og behandling for den enkelte patient. Registeret indeholder data fra 1990 og frem.
Vedhæftede filer:
Kodeark_SSR.csv
Kodeark_SSR.pdf
Lovgivning og anmeldelse
Sygesikringsregisteret er baseret på bekendtgørelse af sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455 Sygesikringsregisteret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=82123&myjour=2009-54-0734&journal=2009%2D54%2D0734&anmelder=Sundhedsstyrelsen&ord= Journalnummer: 2009-54-0734.
t_sikgrp
Tabellens indhold
Tabellen indeholder sikringsgruppekoder og deres betydning.
Periode: 1990 og frem
Funktion: Hjælpetabel med oversigt over koder
Sidst ændret: 10-12-2014 af JEB
Tabelenhed: En række i tabellen angiver en sikringsgruppekode og dens betydning.
d_tildto
Variablebeskrivelse
Angiver slutdato for de forskellige koder, der er beskrevet i hjælpetabellerne.
Format: Dato
Periode: 1990 og frem
Længde: 8
Kodesæt: Dato
Kilder: Indberettet.
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: Datoer
Sidst ændret: 09-12-2014 af KAF