REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Sygesikringsregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder data om ydelser, der er støttet af den offentlige sygesikring, og foretaget af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer. Registerets data fungerer som dokumentation for disse ydelser, således at afregning mellem den enkelte ”yder” (fx en praktiserende læge) og regionen kan finde sted. Konkret indeholder registeret oplysninger om • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring). Da registreringen i registeret fungerer som dokumentation af aktivitet, indeholder registeret ikke detaljerede oplysninger om sygdom og behandling for den enkelte patient. Registeret indeholder data fra 1990 og frem.
Vedhæftede filer:
Kodeark_SSR.csv
Kodeark_SSR.pdf
Lovgivning og anmeldelse
Sygesikringsregisteret er baseret på bekendtgørelse af sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455 Sygesikringsregisteret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=82123&myjour=2009-54-0734&journal=2009%2D54%2D0734&anmelder=Sundhedsstyrelsen&ord= Journalnummer: 2009-54-0734.
t_ssik<åååå>
Tabellens indhold
Hver registrering i registeret indeholder oplysninger om: • Personen som ydelsen er foretaget på (CPR-nummer, alder, køn, bopælsamt, ect.) • Yderen som har udført ydelsen (speciale, ydernummer, praksisamt, ect.) • Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er foretaget, størrelsen af honoraret som ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesikring).
Periode: 1990 -
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 04-12-2014 af KAF
Tabelenhed: En række i tabellen betyder: En ydelse, ydet af alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer eller psykologer, som er støttet og afregnet af Den Offentlige Sygesikring.
c_patgrp
Variablebeskrivelse
Angiver patientens tilhørsforhold overfor yderen. Grupperer patienterne efter om de er yderens egne patienter, andres patienter (f.eks. i et lægehus), passanter (f.eks. feriegæster) eller gruppe2 sikrede. Bemærk at praktiserende læger, tandlæger og andre ydere bruger koderne forskelligt. Variablen kan fx bruges til - med en vis sikkerhed - at forbinde en patient med sin egen læge.
Format: Karakter
Periode: 1990 -
Længde: 2
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: Indberettet
Kendte databrud/ændringer: Værdierne 11-12 forekommer til og med 2005 (tandlæger).
Værdier: Se kodeark
Sidst ændret: 09-12-2014 af KAF