REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Det Statistiske Autorisationsregister
Kort om registeret
Det statistiske autorisationsregister er en kopi af udvalgte autorisationsdata fra Sundhedsstyrelsens autorisationssystem til brug for udarbejdelse af statistikker og leveringer til forskere via Forskerservice. Registeret omfatter oplysninger om autorisationer, tilladelser til selvstændigt virke og specialeanerkendelser tildelt af Sundhedsstyrelsen for både levende og døde autoriserede.
Lovgivning og anmeldelse
Autorisationsoplysningerne i Sundhedsstyrelsens autorisationssystem følger ”Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed” (LBK nr 877 af 04/08/2011). Bekendtgørelsen findes på hjemmesiden www.retsinformation.dk: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138178 Det statistiske autorisationsregister er omfattet af anmeldelsen af Sundhedsstyrelsens autorisationssystem under anmeldelsen ”Behandling af oplysninger om sundhedsfagligt uddannede personer med autorisation, personer der har fået frataget autorisation samt personer, der har søgt men ikke har opnået autorisation, herunder det offentlige autorisationsregister” (Journalnummer: 2008-54-0382). Anmeldelsen findes på Datatilsynets hjemmeside: https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=82134&myjour=2008-54-0382&journal=2008-54-0382&anmelder=&ord=