REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
anden_kodec_adiagc_afdc_afregnc_afregn_dia_kildec_akutc_amtc_bestakstc_bestypec_betalerc_blokc_bo_komc_bo_regionc_casemixc_cprglamtc_cpr_betregionc_cpr_komc_cpr_regionc_cpr_betkomc_csc_betaftalc_csc_betalerc_csc_dbtsldtc_csc_dbtstdtc_csc_opdatdtoc_csc_pkontidc_dia1-19c_discdispc_drgc_flksygdc_flksgd_kmc_fodesystemc_fritvalgc_genopgrpc_genoptypec_henmc_indmc_komc_lpr_bestypec_lpr_casemixc_lpr_dia1-19c_lpr_drgc_lpr_genopgrpc_lpr_mdcc_lpr_rtcc_lpr_tdia1-14c_mdcc_mrk_komfinc_mrk_kommedc_mrk_mrac_nykomkodc_oprart1-40c_orig_amtc_orig_bestypec_pattypec_plejeboligkodec_proc1-40c_procpc_prodafd1-40c_regionc_reglnrc_rtcc_sexc_sghc_sghamtc_sghregionc_sghtypec_specc_spec1-40c_statusc_storkomc_tdia1-14c_tproc1-10c_udmd_aarsdtod_ambdtod_cprdoddtod_ebhdtod_fradtod_fusdtod_hendtod_inddtod_odtod_tildtod_uddtoimrk_meraktmrk_type_meraktpidv_aarv_alddgv_alderv_alder_besv_aldmdrv_assv_behdagev_cprv_cpr_doddagev_epidv_genopprisv_genoppris_afgiftv_hjembesogv_indberetningsdatov_indminutv_indtimev_komprisv_lbnrv_lpr_genopprisv_lpr_komprisv_lpr_prisv_lpr_pris_genopv_mdrv_mrk_affsindv_mrk_alko1v_mrk_alko2v_mrk_alko3v_mrk_alko4v_mrk_amiv_mrk_anginav_mrk_apoplv_mrk_astmav_mrk_cancer1v_mrk_cancer2v_mrk_cancer3v_mrk_cancer4v_mrk_cancer5v_mrk_cancer6v_mrk_cancer7v_mrk_cancer8v_mrk_cancer9v_mrk_cancer10v_mrk_cancer11v_mrk_cancer12v_mrk_cancer13v_mrk_cancer14v_mrk_cancer15v_mrk_demensv_mrk_diabetesv_mrk_gigtv_mrk_hjflimv_mrk_hjinsufv_mrk_hjkarv_mrk_hjklapv_mrk_hypertv_mrk_knogleskv_mrk_kolv_mrk_skitzov_opridv_pidv_pnrv_prisv_pris_afgiftv_pris_genopv_pris_genop_afgiftv_recnumv_survdag
DRG-grupperet LPR
Kort om registeret
DRG-grupperet LPR er patientoplysninger grupperet/værdisat efter DRG/DAGS-systemet. Dette register indeholder kun somatiske patientkontakter. Psykiatriske patientkontakter findes i DRG-grupperet LPR Psykiatri (DRG_PSYK). Patientoplysningerne der anvendes i DRG-systemet hentes fra Landspatientregistret (LPR) og Register over Danske patienter behandlet på Udenlandske Sygehuse og Aktivitet i Speciallægepraksis (DUSAS). Gruppering af indlagte patienter sker efter DRG-systemet (Diagnose Relaterede Grupper), og de ambulante patienter grupperes efter Dansk Ambulant Grupperings System (DAGS-systemet). I daglig tale anvendes DRG imidlertid om både den ambulante og den stationære gruppering. Til hver DRG og DAGS-gruppe er tilknyttet en takst, som er beregnet på baggrund af omkostningsdatabasen. Data offentliggøres på lukket eSundhed under Grunddata og er internt tilgængelige for forespørgsler på DB2 datavarehus. Data anvendes endvidere som udgangspunkt for Mellemregional Afregning, Kommunal Medfinansiering og Statslig Aktivitetspulje (meraktivitet).
Vedhæftede filer:
Kodeark_DRG.csv
Kodeark_DRG.pdf
Lovgivning og anmeldelse
Registeret dannes på bagrund af: Takstbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1355 af 6. december 2010 om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen. CIR nr 102 af 06/12/2011: Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet CIR1H nr 128 af 27/12/2009: Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen m.v. Registeret er anmeldt til Datatilsynet som administrativt register. http://www.datatilsynet.dk/
t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>
Tabellens indhold
Tabellen indeholder grupperet data om ambulante kontakter inden for det i navnet angivne år. Dels data fra den månedlige opdatering af LPR (den 10. i hver måned), som identificerer kontakten, individet, sygehus, afdeling, diagnoser, procedurer m.m. Dels grupperingsdata, dvs. casemix, prissætning af kontakten, dvs. pris for den enkelte ydelse, totalpris for kontakten, lønsumsafgifter m.m. Tabellen indeholder også mellemvariable, således at man kan følge, hvor de enkelte værdier stammer fra.
Periode: Tabellen indeholder kontakter fra det år, der er angivet i navnet.
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 03-04-2014 af HAJ
Tabelenhed: En række i tabellen er en ambulant kontakt med sygehusvæsnet.
v_indberetningsdato
Variablebeskrivelse
Se LPR.
Format: Numerisk
Periode:
Længde: 8
Kodesæt:
Kilder: LPR.
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: Se LPR.
Sidst ændret: 23-02-2015 af HEK