REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
v_mrk_hjklapv_mrk_hypertv_mrk_knogleskv_mrk_kolv_mrk_skitzov_oldpidv_orecnumv_pidv_pnrv_prisv_pris_afgiftv_recnumv_sengdagev_sengdagfv_survdagv_totprisv_totpris_genopv_totpris_genop_afgiftv_trimpktv_udtimev_udtimefv_vgtbo_regionc_adiagc_afregnc_akutc_amtc_betalerc_blokc_bo_komc_bo_regionc_cprglamtc_cpr_betregionc_cpr_komc_cpr_regionc_cpr_betkomc_csc_betaftalc_csc_betalerc_csc_dbtsldtc_csc_dbtstdtc_csc_opdatdtoc_csc_pkontidc_dia1-19c_discdispc_drgc_eaktc_emekc_emodpartc_epartc_estedc_etrafc_flksygdc_flksgd_kmc_fodesystemc_frkom_1c_frkom_2c_frregion_1c_frregion_2c_fritvalgc_genopgrpc_genoptypec_genop_betalerc_graac_hafdnc_hdiagc_henmc_indmc_indmfc_komc_kontaarsc_lpr_amtc_mdcc_mdcorgc_mrk_komfinc_mrk_kommedc_mrk_mrac_nordkodec_nyafdc_nykomkodc_oprart1-40c_orig_amtc_pattypec_plejeboligkodec_proc1-40c_procpc_prodafd1-40c_regionc_reglnrc_rtcc_sexc_sghc_sghamtc_sghgrpc_sghregionc_sghtypec_specc_statusc_tdia1-14c_tproc1-10c_udkstypec_udtilafdc_udtilsghc_udmc_udmfc_udm_ambc_udsghafdc_udsktyped_cprdoddtod_ebhdtod_fraflyt_datod_fusdtod_hendtod_hendtofd_inddtod_inddtofd_opdatdtod_tilflyt_datod_uddtod_uddtofhjernek_afdk_sghmrk_meraktmrk_type_meraktnykompidts_ajourv_aarv_alddgv_alderv_aldmdrv_cprv_cpr_doddagev_epidv_forlobv_frdagev_frdage2007v_frdage2008v_frdage2009v_frdage2011_1v_frprisv_frpris2003v_frpris2004v_frpris2005v_frpris2006v_frpris2007v_frpris2008v_frpris2009v_frpris2011_1v_frpris2011_2v_frpris2012_1v_frpris2012_2v_genopprisv_genoppris_afgiftv_gnsligv_hjembesogv_indminutv_indtimev_indtimefv_komprisv_korttidv_langdagev_langprisv_langpris_afgiftv_lbnrv_mdrv_mrk_affsindv_mrk_alko1v_mrk_alko2v_mrk_alko3v_mrk_alko4v_mrk_amiv_mrk_anginav_mrk_apoplv_mrk_astmav_mrk_cancer1v_mrk_cancer2v_mrk_cancer3v_mrk_cancer4v_mrk_cancer5v_mrk_cancer6v_mrk_cancer7v_mrk_cancer8v_mrk_cancer9v_mrk_cancer10v_mrk_cancer11v_mrk_cancer12v_mrk_cancer13v_mrk_cancer14v_mrk_cancer15v_mrk_demensv_mrk_diabetesv_mrk_genindv_mrk_genind_pv_mrk_gigtv_mrk_hjflimv_mrk_hjinsufv_mrk_hjkar
DRG-grupperet LPR ( - 2018)
Kort om registeret
DRG-grupperet LPR er patientoplysninger grupperet/værdisat efter DRG/DAGS-systemet. Dette register indeholder kun somatiske patientkontakter. Psykiatriske patientkontakter findes i DRG-grupperet LPR Psykiatri (DRG_PSYK). Patientoplysningerne der anvendes i DRG-systemet hentes fra Landspatientregistret (LPR) og Register over Danske patienter behandlet på Udenlandske Sygehuse og Aktivitet i Speciallægepraksis (DUSAS). Gruppering af indlagte patienter sker efter DRG-systemet (Diagnose Relaterede Grupper), og de ambulante patienter grupperes efter Dansk Ambulant Grupperings System (DAGS-systemet). I daglig tale anvendes DRG imidlertid om både den ambulante og den stationære gruppering. Til hver DRG og DAGS-gruppe er tilknyttet en takst, som er beregnet på baggrund af omkostningsdatabasen. Data offentliggøres på lukket eSundhed under Grunddata og er internt tilgængelige for forespørgsler på DB2 datavarehus. Data anvendes endvidere som udgangspunkt for Mellemregional Afregning, Kommunal Medfinansiering og Statslig Aktivitetspulje (meraktivitet).
Vedhæftede filer:
Kodeark_DRG.csv
Kodeark_DRG.pdf
Lovgivning og anmeldelse
Registeret dannes på bagrund af: Takstbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1355 af 6. december 2010 om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen. CIR nr 102 af 06/12/2011: Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet CIR1H nr 128 af 27/12/2009: Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen m.v. Registeret er anmeldt til Datatilsynet som administrativt register. http://www.datatilsynet.dk/
t_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
Tabellens indhold
Tabellen indeholder grupperet data om stationære kontakter, der er afsluttet inden for det i navnet angivne år. Dels data fra den månedlige opdatering af LPR (den 10. i hver måned), som identificerer kontakten, individet, sygehus, afdeling, diagnoser, procedurer m.m. Dels grupperingsdata, dvs. casemix, prissætning af kontakten, dvs. pris for den enkelte ydelse, totalpris for kontakten, lønsumsafgifter m.m. Tabellen indeholder også mellemvariable, således at man kan følge, hvor de enkelte værdier stammer fra.
Periode: Tabellen indeholder kontakter, der er afsluttede i det i navnet angivne år.
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 14-11-2014 af KAF
Tabelenhed: En række i tabellen er en stationær kontakt med det danske sygehusvæsen, der er afsluttet i det i navnet angivne år.
c_udsktype
Variablebeskrivelse
Udskrivningstype for stationære patienter. C_UDSKTYPE har betydning for, om kontakten afregnes. Variablen angiver, hvilken afregningsenhed der gælder. DRG-takstsen dækker omkostningerne fra alle afdelingsudskrivninger i forløbet, hvorfor kun den dyreste afregnes. I foråret 2009 indførtes en ny udskrivningstype, Hjerne, for hjernedøde patienter. Indførelsen var nødvendig, da Fællesindholdet kun tillader sygehusene at registrere hjernedød som bidiagnose, mens grupperingen kræver, det er en aktionsdiagnose, for at patienten falder i DRG-gruppen. Problemstillingen blev løst ved at dublere kontakten. Hvis diagnosen hjernedød (DR991) er angivet som en bidiagnose, optræder kontakten således med en ekstra række, der dublerer den eksisterende kontakt. Selve kontaktnøglen dubleres ikke, idet patienttypen er sat til 4. Bidiagnosen ændres til aktionsdiagnose, og alle øvrige oplysninger fjernes. Da der er tilføjet en ekstra kontakt, er det ikke muligt at tælle antallet af stationære patienter ved at summere antallet af rækker i datasættet. I stedet tælles antallet af patienter ved at summere over antallet af rækker, hvor C_UDSKTYPE=’sgh’.
Format: Karakter
Periode:
Længde: 6
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: DRG (/database/SeSE/programmer/grunddata/somatik/sas/dandrg_hel.sas)
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: Afd: Afdelingsudskrivning. De billigste DRG-gruppe i patientens forløb. Afregnes ikke Hjerne: Udskrivninger kun bestående af hjernedøde patienter. Afregnes med taksten for hjernedøde Rask: Nyfødte. Defineres efter procedurekoden for raske nyfødte. Afregnes ikke. Sgh: Sygehusudskrivning. Den dyreste DRG-gruppe i patientens forløb. Afregnes til DRG-takst
Sidst ændret: 13-02-2015 af KAF