REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
c_adiagc_afregnc_akutc_amtc_betalerc_blokc_bo_komc_bo_regionc_cprglamtc_cpr_betregionc_cpr_komc_cpr_regionc_cpr_betkomc_csc_betaftalc_csc_betalerc_csc_dbtsldtc_csc_dbtstdtc_csc_opdatdtoc_csc_pkontidc_dia1-19c_discdispc_drgc_eaktc_emekc_emodpartc_epartc_estedc_etrafc_flksygdc_flksgd_kmc_fodesystemc_fr_natc_frkom_1c_frkom_2c_frregion_1c_frregion_2c_fritvalgc_glkomkodc_genopgrpc_genoptypec_genop_betalerc_hafdnc_hdiagc_henmc_hsghc_indmc_indmfc_komc_kontaarsc_lpr_amtc_mdcc_mdcorgc_mrk_komfinc_mrk_kommedc_mrk_mrac_nyafdc_nykomkodc_oprart1-40c_orig_amtc_pattypec_plejeboligkodec_proc1-40c_procpc_prodafd1-40c_regionc_reglnrc_rtcc_sexc_sghc_sghamtc_sghgrpc_sghregionc_sghtypec_specc_statusc_storkomc_tdia1-14c_tproc1-10c_udkstypec_udtilafdc_udtilsghc_udmc_udmfc_udm_ambc_udsghafdc_udsktyped_cprdoddtod_ebhdtod_fraflyt_datod_fusdtod_hendtod_hendtofd_inddtod_inddtofd_opdatdtod_tilflyt_datod_uddtod_uddtofhjernek_afdk_sghmrk_meraktmrk_type_meraktnykompidts_ajourv_aarv_alddgv_alderv_aldmdrv_cprv_cpr_doddagev_epidv_forlobv_frdagev_frdage2007v_frdage2008v_frdage2009v_frdage2011_1v_frprisv_frpris2003v_frpris2004v_frpris2005v_frpris2006v_frpris2007v_frpris2008v_frpris2009v_frpris2011_1v_frpris2011_2v_frpris2012_1v_frpris2012_2v_genopprisv_genoppris_afgiftv_gnsligv_hjembesogv_indminutv_indtimev_indtimefv_komprisv_korttidv_langdagev_langprisv_langpris_afgiftv_lbnrv_mdrv_mrk_affsindv_mrk_alko1v_mrk_alko2v_mrk_alko3v_mrk_alko4v_mrk_amiv_mrk_anginav_mrk_apoplv_mrk_astmav_mrk_cancer1v_mrk_cancer2v_mrk_cancer3v_mrk_cancer4v_mrk_cancer5v_mrk_cancer6v_mrk_cancer7v_mrk_cancer8v_mrk_cancer9v_mrk_cancer10v_mrk_cancer11v_mrk_cancer12v_mrk_cancer13v_mrk_cancer14v_mrk_cancer15v_mrk_demensv_mrk_diabetesv_mrk_genindv_mrk_genind_pv_mrk_gigtv_mrk_hjflimv_mrk_hjinsufv_mrk_hjkarv_mrk_hjklapv_mrk_hypertv_mrk_knogleskv_mrk_kolv_mrk_skitzov_oldpidv_orecnumv_pidv_pnrv_prisv_pris_afgiftv_recnumv_sengdagev_sengdagfv_survdagv_totprisv_totpris_genopv_totpris_genop_afgiftv_trimpktv_udtimev_udtimefv_vgt
DRG-grupperet LPR ( - 2018)
Kort om registeret
DRG-grupperet LPR er patientoplysninger grupperet/værdisat efter DRG/DAGS-systemet. Dette register indeholder kun somatiske patientkontakter. Psykiatriske patientkontakter findes i DRG-grupperet LPR Psykiatri (DRG_PSYK). Patientoplysningerne der anvendes i DRG-systemet hentes fra Landspatientregistret (LPR) og Register over Danske patienter behandlet på Udenlandske Sygehuse og Aktivitet i Speciallægepraksis (DUSAS). Gruppering af indlagte patienter sker efter DRG-systemet (Diagnose Relaterede Grupper), og de ambulante patienter grupperes efter Dansk Ambulant Grupperings System (DAGS-systemet). I daglig tale anvendes DRG imidlertid om både den ambulante og den stationære gruppering. Til hver DRG og DAGS-gruppe er tilknyttet en takst, som er beregnet på baggrund af omkostningsdatabasen. Data offentliggøres på lukket eSundhed under Grunddata og er internt tilgængelige for forespørgsler på DB2 datavarehus. Data anvendes endvidere som udgangspunkt for Mellemregional Afregning, Kommunal Medfinansiering og Statslig Aktivitetspulje (meraktivitet).
Vedhæftede filer:
Kodeark_DRG.csv
Kodeark_DRG.pdf
Lovgivning og anmeldelse
Registeret dannes på bagrund af: Takstbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1355 af 6. december 2010 om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen. CIR nr 102 af 06/12/2011: Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet CIR1H nr 128 af 27/12/2009: Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen m.v. Registeret er anmeldt til Datatilsynet som administrativt register. http://www.datatilsynet.dk/
t_fejl_hel<åååå>_10<mmm><åååå>
Tabellens indhold
Tabellen indeholder i store træk de samme variable som den tilsvarende ikke-fejl-tabel. Derudover en fejltekst og -kode, der angiver hvilke valideringer, der er overtrådt og som har forårsaget kontaktens tilstedeværelse i fejltabellen.
Periode: Tabellen indeholder kontakter fra det år, der er angivet i navnet.
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 14-11-2014 af KAF
Tabelenhed: En række i tabellen er en stationær kontakt med det danske sygehusvæsen, der er afsluttet i den angivne år og som af en eller anden årsag er mangelfuld og derfor karakteriseret som fejlindberettet.
c_plejeboligkode
Variablebeskrivelse
Variablen c_plejeboligkode angiver, om en borger på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg har bopælsadresse i en plejebolig/plejehjem. c_plejeboligkode er en institutionskode, der er dannet for hver plejebolig/plejehjem. Institutionskoden består af kommunekoden (første 3 cifre) og et fiktivt løbenummer på 4 cifre, der tilknyttes en specifik plejebolig. Kommunenummeret er hentet fra plejeboliglisten (EOJ_FRG). Kommunerne har selv angivet, hvilke plejeboliger der hører under kommunen (bopælskommune). Oplysninger om plejeadresser er indberettet første gang i 2011 og kan derfor ikke anvendes på data for tidligere år. Oplysningerne om historik på institutionskoden bør anvendes ved brug af institutionskoden. På sigt skal oplysninger vedr. borgere, der modtager hjemmehælp (en EOJ ydelse) også fremgå af markører i data.
Format: Karakter
Periode: 2011 -
Længde: 7
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: DRG_EOJ Under DRG_EOJ er det muligt at finde oplysninger om plejeboligen/plejehjemmets navn, adresseoplysninger, normering (antal boliger vurderet pba. opslag i CPR registeret). Herudover angives med start og slutdata, hvornår plejeboligen er registreret første gang i DRG_EOJ og evt. nedlagt.
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: ” ”: Borgere har ikke på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg, bopælsadresse i en plejebolig/plejehjem og modtager heller ikke hjemmehjælp. XXXXXXX: Borgeren har på indlæggelsestidspunktet/datoen for det ambulante besøg bopæl i en plejebolig/plejehjem eller modtager hjemmehjælp. Koden kan for København fx være 1011234 (plejebolig/plejehjem). Institutionskoderne kan findes i skemaet DRG_EOJ i DB2. For kommunekoder, se generelt kodeark.
Sidst ændret: 16-01-2015 af KAF