REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
apk
Variablebeskrivelse
Feltet er blankt ved ekspeditioner af parenterale serviceprodukter inden for ATC-gruppe J01 og L01 fra sygehusapoteker fra 2011 og frem jf. indberetningsbekendtgørelsen. Se variablene PVOL og PTYP. Sygehusapotekerne indberetter antal pakninger i et særskilt felt med mere plads, som herefter samles med det felt de øvrige indberetter i til én samlet variabel, APK. Sygehusapotekerne kan indberette salg af antal pakninger som decimaltal. Alle øvrige indberettere indberetter i heltal. For apotekernes salg af dosisdispenserede lægemidler til enkeltpersoner indberettes antal solgte enheder i stedet for antal pakninger. Disse ekspeditioner identificeres ved at ekspeditionstypen (variablen EKST) har værdien “DD”. Under oparbejdningen af data ændres antal enheder ved division med pakningsstørrelsen (variablen PACKSIZE fra Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT)) til antal pakninger af det pågældende varenummer. Derved forekommer der værdier af APK, som ikke er heltal (fx vil 28 tabletter ud af en pakning på 98 tabletter give en værdi på 0,285714... i feltet APK). For nogle “samlevarenumre” (varenumre der ikke refererer til et bestemt lægemiddel) indberetter sygehusapotekerne ofte noget, som ikke svarer til antal pakninger men i stedet fx antal milligram. Dette kan give nogle meget høje værdier i feltet. Ved salg af radioaktive lægemidler er feltet udfyldt med antal vials, antal generatorer eller antal kit. Ved indberetning af udligning af tilskud (varenummer 100015) er feltet udfyldt med 1.
Format: Numerisk
Periode: 1994-
Længde: 8
Kodesæt:
Kilder: Indberettes af alle der indberetter til registeret.
Kendte databrud/ændringer: Feltet er blankt ved ekspeditioner af parenterale serviceprodukter inden for ATC-gruppe J01 og L01 fra sygehusapoteker fra 2011 og frem jf. indberetningsbekendtgørelsen. Se variablene PVOL og PTYP. Alle andre indberettere end sygehusapotekerne, og sygehusapotekerne indtil 2011, har kun 4 pladser til at indberette antal pakninger. Er der dermed solgt mere end 9999 pakninger eller taget mere end 999 pakninger retur (“-999”), kan det give problemer. Disse er dog forsøgt opfanget og rettet i tide. For ekspeditioner af dosisdispenserede lægemidler før januar 2007, hvor det indberettede varenummer ikke fandtes med en pakningsstørrelse, blev værdien af APK ikke ændret, og det angivne antal enheder blev derfor fejlagtigt fortolket som antal hele pakninger af det pågældende varenummer. For ekspeditioner af dosisdispenserede lægemidler fra januar 2007 og frem, hvor det indberettede varenummer ikke findes med en pakningsstørrelse, bliver værdien af APK ændret til missing/blank. I tilfælde af ekspeditioner af dosisdispenserede lægemidler, hvor der er angivet en anden ekspeditionstype end DD vil denne ‘ombytning’ af enheder og pakninger ikke blive foretaget. Omfanget af denne type af fejl er ukendt, men det er forekommet. Sygehusapotekerne “dosisdispenserer” også og har tidligere ved indberetning af dette salg afrundet antallet af pakninger. Sygehusapotekerne indberetter dog ikke oplysninger om hvilke patienter, der modtager lægemidlerne, så det indberettes hvor meget der i alt er solgt til en bestemt afdeling en bestemt dag. Da det ofte vil være mængder større end en pakning, antages det ikke at det har skabt meget afvigende salgstal. Fra 2011 er sygehusapotekernes salg af dosisdispenserede lægemidler indberettet som decimaltal.
Værdier: Alle tal (også negative) inkl. decimaltal. Blankt ved sygehusapotekers indberetning af parenterale serviceprodukter.
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH