REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
atc
Variablebeskrivelse
ATC-kode for lægemidlet. Kan påflettes grunddata via variablen VNR. Man påfletter altid nyeste kode for lægemidlet – også på data tilbage i tid. Feltet kan altid påflettes og er udfyldt, når der er tale om salg af et specifikt lægemiddel. Ved gebyrer eller indberetninger der ikke dækker over et specifikt lægemiddel, fx salg af lægemidler på udleveringstilladelse, kan ATC-kode ikke påflettes. Alle lægemidler er klassificeret efter ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) ud fra de gældende regler defineret af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo, Norge. Systemet inddeler de humane lægemidler i 14 anatomiske hovedgrupper (1. niveau) med 2 terapeutiske/farmakologiske undergrupper (2. og 3. niveau), en kemisk/ terapeutisk/farmakologisk undergruppe (4. niveau) og en undergruppe for kemisk substans (5. niveau). En fuldstændig klassifikation af fx stoffet citalopram med ATC-koden N06AB04, illustrerer opbygningen af ATC-systemet: N Nervesystemet (anatomisk hovedgruppe, 1. niveau) N06 Antidepressive, psykostimulerende og anti-demens midler (terapeutisk hovedgruppe, 2. niveau) N06A Antidepressive midler (terapeutisk/farmakologisk undergruppe, 3. niveau) N06AB Selektive serotonin gen-optagelses hæmmere (SSRI) (kemisk/terapeutisk/farmakologisk undergruppe, 4. niveau) N06AB04 Citalopram (undergruppe for kemisk substans, 5. niveau) Et lægemiddels ATC-kode kan ændres over tid. ATC-koden tildeles af WHO, og sådanne ændringer træder som hovedregel i kraft den 1. januar. Når et nyt lægemiddel kommer på markedet kan det ske, at WHO ikke umiddelbart kan tildele dette lægemiddel en fuldstændig ATC-kode på 7 karakterer, dvs. at koden eventuelt kun bliver 4 eller 5 karakterer lang. Når WHO på et senere tidspunkt har fundet ud af, hvilken fuldstændig ATC-kode lægemidlet skal have, meldes dette ud til myndighederne, og oplysningen lægges ind i Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT). Disse ændringer kan forekomme to gange om året. Desuden findes der enkelte lægemidler (fx visse dialysevæsker og radioaktive lægemidler), som har, og altid vil have, en ufuldstændig ATC-kode, på op til 5 karakterer. Man skal altid anvende den seneste version af ATC-klassifikationen. Veterinære lægemidler klassificeres efter nogenlunde samme kriterier som de humane, men ATC-koden suppleres med et foranstillet Q, hvorved ATC-koden kan opnå en længde på op til 8 alfanumeriske tegn.
Format: Karakter
Periode: 1994-
Længde: 8
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Sundhedsstyrelsens lægemiddelregister (KAT). ATC findes i filerne L, som indeholder data fra KAT.
Kendte databrud/ændringer: Ingen databrud, da nyeste værdier altid anvendes. Bemærk dog at der kan være forskel på en ny og en gammel opgørelse, hvis en ATC-kode har ændret sig fra tidspunktet for den gamle opgørelse til tidspunktet for den nye opgørelse.
Værdier: blank Er feltet blankt, er der tale om et ikke-specifikt lægemiddel, et gebyr eller andet Der henvises til klassifikation af ATC-koder, som defineres af Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology under WHO, se www.whocc.no
Sidst ændret: 04-04-2014 af ULH