REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
eksd
Variablebeskrivelse
Dato for gennemført kassetransaktion/debitering. Ekspeditionsdatoen kan også kaldes udleveringsdatoen. Feltet skal altid være udfyldt. Salg af håndkøbslægemidler uden for apotek bliver indberettet som det samlede salg af det enkelte varenummer for den pågældende måned. For disse data er ekspeditionsdatoen sat til den 1. i den pågældende måned. Tilsvarende er salget fra forhandlere og producenter af radioaktive lægemidler blevet samlet pr. varenummer med den 1. i måneden som ekspeditionsdato til og med september 2010. Fra oktober 2010 er den eksakte dato blevet indberettet.
Format: Dato
Periode: 1994 -
Længde: 4
Kodesæt:
Kilder: Indberettes af alle der indberetter til registeret.
Kendte databrud/ændringer: I 1994 kan der forekomme ekspeditioner, hvor ekspeditionsdatoen ikke ligger inden for den måned, som er angivet i navnet på datasættet. Der er tale om ekspeditioner indberettet fra nogle vagtapoteker der anvendte et bestemt edb-system. Problemet var, at månedsskiftet (indberetningstidspunktet) blev lagt på et for vagtapotekerne gunstigt tidspunkt men ikke nødvendigvis kl. 00 den 1. i måneden. Der blev givet garanti for, at ekspeditionerne ikke blev indberettet igen på et senere tidspunkt. I dag kontrolleres det under indlæsningen, at alle ekspeditioner ligger inden for den pågældende måned. Det har været forskelligt fra edb-leverandør til edb-leverandør om ekspeditionsdatoen blev opfattet som takseringsdato eller udleveringsdato. Med indførelsen af det behovsafhængige tilskudssystem marts 2000 er det vigtigt at skelne mellem disse datoer, fordi pris og tilskudspris fastsættes ud fra oplysningerne i Medicinpriser på takseringstidspunktet, mens tilskuddets størrelse bestemmes ud fra personernes CTR-saldo (tilskudssaldo) på udleveringstidspunktet. Med bekendtgørelse 72 af 27. januar 2000, der trådte i kraft pr. 1. marts 2000, indførtes der derfor 2 datoer, takseringsdatoen og ekspeditionsdatoen (udleveringsdatoen). Nogle apoteker (systemafhængigt) har leveret den samme dato, takseringsdatoen, i begge felter indtil november 2000. Herefter er ekspeditionsdatoen lig udleveringsdatoen.
Værdier: Datoer fra og med 1994
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH