REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
ptyp
Variablebeskrivelse
Typen af mængde af parenterale serviceprodukter Enhed for mængden af parenterale serviceprodukter. Er kun udfyldt ved salg af parenterale serviceprodukter. Feltet blev indført som følge af et ønske om bedre at kunne følge salget af parenterale serviceprodukter, som typisk omhandler lægemidler mod cancer (ATC-gruppe L01) eller antibiotika (ATC-gruppe J01). Tidligere blev salget af disse indberettet under såkaldte samlevarenumre, hvor man hverken kunne se hvilke indholdsstoffer, der var solgt eller i hvilken mængde. Det drejede sig om varenummer 685503 “Additivservicepræparater i ATC-gruppe J01” og 685594 “Cytostatika-blandinger”. Fra 2011 er salget af disse indberettet under særlige varenumre, hvor ét varenummer svarer til ét indholdsstof (én ATC-kode). Mængden indberettes i variablen PVOL og enheden i denne variabel PTYP. Dette felt indberettes kun ved salg af parenterale serviceprodukter inden for ATC-gruppe J01 og L01, og som er godkendte lægemidler. PTYP hænger sammen med variablen PVOL, som angiver mængden, samt variablene VOLTYPECODE og VOLTYPETXT.
Format: Karakter
Periode: Januar 2011 -
Længde: 3
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: Indberettes af sygehusapotekerne
Kendte databrud/ændringer: Feltet er indberettet fra 1. april 2011. Nogle sygehusapoteker har haft mulighed for at genindberette tilbage til januar 2011.
Værdier: DW DDD WHO Index DWK DDD WHO Komb liste DWG DDD WHO Guidelines DDK DøgnDosis DK GA gram aktivt stof MG milligram aktivt stof TU tusinde enheder Værdien skal helst ikke være blank, så kan man nemlig ikke vide hvad der er indberettet. Værdisættet svarer til en delmængde af de enheder som volume på alle lægemidler er opgjort i (variablen VOLTYPECODE).
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH