REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Lægemiddelstatistikregisteret
Kort om registeret
Registeret indeholder oplysninger om alt salg af humane og veterinære lægemidler i Danmark. For lægemiddelsalg, der foregår via recept på apoteket til en person med cpr-nummer, indeholder registeret mange detaljer som fx oplysninger om den ordinerende læge, priser og eventuelle medicintilskud. Ved et håndkøbssalg i butik indeholder registeret knap så mange detaljer. Salg af naturlægemidler samt salg af ikke-apoteksforbeholdte veterinære lægemidler indgår ikke i registeret. Dette skyldes bl.a., at disse lægemidler kan sælges mange forskellige steder (fx helsekostbutikker og dyrehandelsbutikker), som ikke indberetter til registeret. Vitamin- og mineralpræparater indgår kun i registeret i den udstrækning, at de er registrerede som et ordinært lægemiddel. Alt salg fra apotekerne indberettes til registeret, men kun salget af lægemidler i Danmark beholdes i registeret. Registeret indeholder data fra 1994 og frem. Fra 1997 også inklusive salg/brug af lægemidler på hospitalerne, salg af vacciner fra Statens Serum Institut direkte til praktiserende læger samt salg/brug af veterinære lægemidler fra veterinære institutioner.
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Det er lovpligtigt at indberette salg af lægemidler til registeret. Reglerne om lægemiddelstatistik findes i nedenstående bekendtgørelser og love: - Bekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013 af lov om lægemidler (lægemiddelloven), § 84 - Bekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apoteksvirksomhed (apotekerloven), § 11 stk. 1 nr. 7 og stk. 2-6 og § 58 stk. 4, samt lov nr. 100 af 10.februar 2009 om ændring af apotekerloven mv. §1 stk. 2-5, samt lov nr. 465 af 18. maj 2011 om ændring af apotekerloven - Bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. - Bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik, samt bekendtgørelse nr. 43 af 18. januar 2012 om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik. - Bekendtgørelse nr. 1175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister - Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, § 15 - Bekendtgørelse nr. 109 af 9. februar 2011 om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg, § 10 - Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007 om gasser til medicinsk brug, § 24 - Bekendtgørelse nr. 366 af 11. maj 2009 om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere, § 7 For yderligere information henvises til https://www.retsinformation.dk Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet: Jnr.: 2001-54-0786, Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister Jnr.: 2001-54-0787, Indsamling og videregivelse af oplysninger om salg af lægemidler og frihandelsvarer i Danmark. For yderligere information henvises til http://www.datatilsynet.dk
lm<yyyymm>
Tabellens indhold
Periode:
Funktion:
Sidst ændret: 10-08-2015 af KAF
Tabelenhed:
rimb
Variablebeskrivelse
Kode der angiver om lægemiddelpakningen er tilskudsberettiget eller ej, og hvilken type tilskud der gives. For en lang række lægemidler refunderer regionerne en del af lægemidlets pris. RIMB angiver for hver lægemiddelpakning om man umiddelbart kan få tilskud. Siden 1. marts 2000 har refusionens størrelse været afhængig af patientens udgifter til tilskudsberettigede lægemidler inden for et år. Indtil 1. marts 2000 udgjorde refusionen en fastlagt del af lægemidlets pris på henholdsvis 49,8, 74,7 eller 100 pct. Visse lægemidler har klausuleret tilskud, dvs. tilskuddet udbetales kun hvis patienten lider af bestemte sygdomme/ symptomer. Indtil 1. januar 2013 fik pensionister automatisk tilskud til visse håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud (koden V). Efter 1. januar 2013 er det alene bestemte sygdomme/ symptomer der kan udløse klausuleret tilskud. For lægemidler uden tilskud er tilskudskoden blank. Der findes mulighed for at søge om enkelttilskud eller andre refusionsordninger. Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside for en nærmere beskrivelse af tilskudsreglerne. I år 2011 var der en ordning omkring tilskud til fertilitetslægemidler, som gik uden om det normale tilskudssystem. Her skulle patienten betale de første 15.000 kr. selv hvorefter der var fuldt tilskud til resten af medicinen.
Format: Karakter
Periode: 1994 -
Længde: 2
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Sundhedsstyrelsens Lægemiddelregister (KAT)
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: Gældende koder: A Generelt medicintilskud (receptpligtige lægemidler) (indført pr. 1. marts 2000) S Generelt klausuleret medicintilskud, recept (indført pr. 1. marts 2000) V Generelt klausuleret medicintilskud, håndkøb (indført pr. 1. marts 2000) Blank Ikke tilskudsberettiget Udgåede koder: I Fertilitet, generelt medicintilskud (indført pr. 1. januar 2011, udgået pr. 1. januar 2012) J Fertilitet + andet, generelt medicintilskud (indført pr. 1. januar 2011, udgået pr. 1. januar 2012) 1 74,7 pct., uden klausulering (udgået pr. 1. marts 2000) 2 74,7 pct., klausuleret (udgået pr. 1. marts 2000) 3 49,8 pct., uden klausulering (udgået pr. 1. marts 2000) 4 49,8 pct., klausuleret (udgået pr. 1. marts 2000) 5 74,7 pct., pensionister el. varig lidelse (udgået pr. 1. marts 2000) 6 49,8 pct., pensionister el. varig lidelse (udgået pr. 1. marts 2000) 7 74,7 pct. til lægemidlet. Patient betaler utensiliedel (udgået pr. 1. marts 2000) 8 49,8 pct. til lægemidlet. Patient betaler utensiliedel (udgået pr. 1. marts 2000) 9 100 pct. tilskud (udgået pr. 1. marts 2000)
Sidst ændret: 19-09-2014 af ULH