REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
MiniPas - LPR
Kort om registeret
MiniPas er oprettet i 2002 og er et nationalt register over aktiviteten ved danske private sygehuse og klinikker (og få offentlige institutioner). Registeret indeholder en beskrivelse over hvilke sygdomme, som patienterne har haft ved kontakten til sygehuse, og hvordan disse sygdomme er blevet behandlet. Hertil kommer en række oplysninger om patienternes bopæl, køn, alder, indlæggelses- og udskrivningstidspunkt mv. MiniPas er formelt en del af Landspatientregisteret (LPR), men da de private sygehuse indberetter til den selvstændige databaseenhed MiniPas, er denne del af Landspatientregisteret dokumenteret som et særskilt register. Der er - med få undtagelser - overensstemmelse mellem dataindhold og struktur i MiniPas og i Landspatientregisteret. De private sygehuse og klinikker skal indberette al den aktivitet, der ikke er omfattet af overenskomster på praksisområdet, til Sundhedsdatastyrelsen.
Vedhæftede filer:
5_Kodeark_MPA.csv
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Registeret dannes på grundlag af Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016 herunder også bekendtgørelse nr. 1073 af 06/09/2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker og bekendtgørelse nr. 1207 af 22/09/2016 om ret til sygehusbehandling m.v. Alle bekendtgørelser kan findes på https://www.retsinformation.dk. Anmeldelse Registeret er anmeldt til Datatilsynet som en del af Landspatientregisteret og dermed som et administrativt register med journalnummer: 2014-54-0740.