REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Landspatientregisteret
Kort om registeret
Landspatientregisteret er oprettet i 1976 og er et nationalt register over aktiviteten ved de danske sygehuse. Registeret indeholder en beskrivelse over hvilke sygdomme, som patienterne har haft ved kontakten til sygehuse, og hvordan disse sygdomme er blevet behandlet. Hertil kommer en række oplysninger om patienternes bopæl, køn, alder, indlæggelses- og udskrivningstidspunkt mv. Registeret omfatter alle patienter på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehuse. Aktiviteten ved de private sygehuse er formelt set en del af Landspatientregisteret, men da de private sygehuse indberetter til den selvstændige databaseenhed MiniPas, er denne del af Landspatientregisteret dokumenteret som et særskilt register MiniPas - LPR.
Vedhæftede filer:
Kodeark_LPR.pdf
Kodeark_LPR.csv
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Registeret dannes på grundlag af Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016 herunder også bekendtgørelse nr. 1073 af 06/09/2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker og bekendtgørelse nr. 1207 af 22/09/2016 om ret til sygehusbehandling m.v. Alle bekendtgørelser kan findes på https://www.retsinformation.dk. Anmeldelse Registeret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register med journalnummer: 2014-54-0740.
t_opr
Tabellens indhold
Tabellen indeholder oplysninger om operationer foretaget før 1996. Der var ved årsskiftet 1995/1996 et skift i operationsklassifikationen, og det blev håndteret således, at operationer foretaget før årsskiftet blev registreret efter den ’gamle’ klassifikation, mens operationer foretaget efter årsskiftet blev registreret efter den nye nordiske klassifikation, som stadig er gældende. Alle operationer foretaget siden 1996 kan findes i tabellen T_SKSOPR. Da de to klassifikationer adskilles på operationsdato betyder det, at patientkontakter der strækker sig henover årsskiftet 1995/1996 godt kan have tilknyttet operationer efter begge operationsklassifikationer. Man skal i disse tilfælde både bruge tabellen T_OPR og T_SKSOPR for at være sikker på at få alle operationer med for de pågældende patientkontakter.
Periode: 1977 -
Funktion: • Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret: 25-10-2016 af KRN
Tabelenhed: En række i tabellen indeholder oplysninger om en operation.
c_osgh
Variablebeskrivelse
Sygehuskoden for det sygehus, der har udført operationen.
Format: Karakter
Periode: 1977 -
Længde: 4
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Indberettet af sygehusene
Kendte databrud/ændringer: Navnet på sygehuset kan ændre sig over tid, hvilet fremgår af sygehus-afdelingsklassifikation, hvor det er muligt at se gyldighedsperioden for hvert enkelt sygehus med det pågældende navn. For at identificere navnet på det producerende sygehus, ses der på, hvad sygehusets navn var på kontaktens afslutningsdato, hvilket fremgår af variablen d_uddto i tabellen T_ADM. For uafsluttede kontakter er det den senest gældende version af sygehusnavnet der er aktuel.
Værdier: Sygehuskoder indgår i sygehus-afdelingsklassifikation (SHAK), som kan downloades som csv-fil på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside www.sundhedsdatastyrelsen.dk. Alle de gældende sygehus- og afdelingskoder kan fremsøges på www.medinfo.dk
Sidst ændret: 27-10-2016 af KRN