REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Landspatientregisteret
Kort om registeret
Landspatientregisteret er oprettet i 1976 og er et nationalt register over aktiviteten ved de danske sygehuse. Registeret indeholder en beskrivelse over hvilke sygdomme, som patienterne har haft ved kontakten til sygehuse, og hvordan disse sygdomme er blevet behandlet. Hertil kommer en række oplysninger om patienternes bopæl, køn, alder, indlæggelses- og udskrivningstidspunkt mv. Registeret omfatter alle patienter på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehuse. Aktiviteten ved de private sygehuse er formelt set en del af Landspatientregisteret, men da de private sygehuse indberetter til den selvstændige databaseenhed MiniPas, er denne del af Landspatientregisteret dokumenteret som et særskilt register MiniPas - LPR.
Vedhæftede filer:
Kodeark_LPR.pdf
Kodeark_LPR.csv
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Registeret dannes på grundlag af Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016 herunder også bekendtgørelse nr. 1073 af 06/09/2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker og bekendtgørelse nr. 1207 af 22/09/2016 om ret til sygehusbehandling m.v. Alle bekendtgørelser kan findes på https://www.retsinformation.dk. Anmeldelse Registeret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register med journalnummer: 2014-54-0740.
t_pers
Tabellens indhold
Tabellen indeholder oplysninger om datoer for ambulante besøg ved psykiatriske afdelinger. Indtil år 2000 indeholdt tabellen også oplysninger om ydelser, personale og sted i forbindelse med besøget. Disse oplysninger er efterfølgende blevet registreret som administrative procedurekoder og kan findes i tabellen T_SKSUBE. Fra 2003 indeholder tabellen også besøgsdatoer for hjemmebesøg og kan indeholde flere besøgsdatoer pr. dag pr. patient. Hjemmebesøg kan identificeres ved at kigge i tabellen T_SKSUBE efter procedurer med koden AAF6.
Periode: 1995 -
Funktion: Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret: 21-11-2016 af ERV
Tabelenhed: En række i tabellen indeholder oplysninger om et ambulant besøg ved psykiatrisk afdeling.
c_perskat1
Variablebeskrivelse
Personalekategori for personalemedlem, der er inddraget i et psykiatrisk besøg, dvs. indberettet på psykiatriske ambulante kontakter.
Format: Karakter
Periode: 1995 -
Længde: 1
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: Indberettet fra sygehusene
Kendte databrud/ændringer: I 1999 og 2000 var kravet, at der skulle være indberetning af, om der var læge tilstede eller ej - værdierne 0 og B. Øvrige værdier var ikke obligatoriske at indberette. Efter 2000 udgik variablen fra indberetningen og blev afløst af administrative SKS-koder, der kan findes i T_SKSUBE. Der er dog alligevel blevet indberettet en del kontakter til LPR med personalekategori efter 2000, så reelt indeholder variablen data for kontakter indskrevet helt op til og med 2013.
Værdier:
Sidst ændret: 12-10-2016 af KRN