REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Landspatientregisteret
Kort om registeret
Landspatientregisteret er oprettet i 1976 og er et nationalt register over aktiviteten ved de danske sygehuse. Registeret indeholder en beskrivelse over hvilke sygdomme, som patienterne har haft ved kontakten til sygehuse, og hvordan disse sygdomme er blevet behandlet. Hertil kommer en række oplysninger om patienternes bopæl, køn, alder, indlæggelses- og udskrivningstidspunkt mv. Registeret omfatter alle patienter på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehuse. Aktiviteten ved de private sygehuse er formelt set en del af Landspatientregisteret, men da de private sygehuse indberetter til den selvstændige databaseenhed MiniPas, er denne del af Landspatientregisteret dokumenteret som et særskilt register MiniPas - LPR.
Vedhæftede filer:
Kodeark_LPR.pdf
Kodeark_LPR.csv
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Registeret dannes på grundlag af Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016 herunder også bekendtgørelse nr. 1073 af 06/09/2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker og bekendtgørelse nr. 1207 af 22/09/2016 om ret til sygehusbehandling m.v. Alle bekendtgørelser kan findes på https://www.retsinformation.dk. Anmeldelse Registeret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register med journalnummer: 2014-54-0740.
t_psykio
Tabellens indhold
Tabellen indeholder oplysninger om indlæggelsesvilkår/startvilkår for psykiatriske patienter. Herudover indeholder tabellen også oplysninger om, hvor patienten blev indlagt fra og udskrevet til, hvilket var obligatorisk at indberette frem til år 2000.
Periode: 1995 -
Funktion: • Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret: 25-10-2016 af KRN
Tabelenhed: En række i tabellen indeholder oplysninger om en psykiatrisk patientkontakt.
c_indvilk
Variablebeskrivelse
Indlæggelsesvilkår for indlagte psykiatriske patienter og startvilkår for ambulante. Angiver de juridisk-administrative forhold ved start af den psykiatriske kontakt. Det vil f.eks. sige om patienten er tvangsindlagt på røde eller gule papirer.
Format: Karakter
Periode: 1995 -
Længde: 1
Kodesæt: Lokale Koder
Kilder: Indberettet fra sygehusene
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier: se kodeark Værdierne K - R anvendes for ambulante patienter.
Sidst ændret: 12-10-2016 af KRN