REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Landspatientregisteret
Kort om registeret
Landspatientregisteret er oprettet i 1976 og er et nationalt register over aktiviteten ved de danske sygehuse. Registeret indeholder en beskrivelse over hvilke sygdomme, som patienterne har haft ved kontakten til sygehuse, og hvordan disse sygdomme er blevet behandlet. Hertil kommer en række oplysninger om patienternes bopæl, køn, alder, indlæggelses- og udskrivningstidspunkt mv. Registeret omfatter alle patienter på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehuse. Aktiviteten ved de private sygehuse er formelt set en del af Landspatientregisteret, men da de private sygehuse indberetter til den selvstændige databaseenhed MiniPas, er denne del af Landspatientregisteret dokumenteret som et særskilt register MiniPas - LPR.
Vedhæftede filer:
Kodeark_LPR.pdf
Kodeark_LPR.csv
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Registeret dannes på grundlag af Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016 herunder også bekendtgørelse nr. 1073 af 06/09/2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker og bekendtgørelse nr. 1207 af 22/09/2016 om ret til sygehusbehandling m.v. Alle bekendtgørelser kan findes på https://www.retsinformation.dk. Anmeldelse Registeret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register med journalnummer: 2014-54-0740.
t_udtilsgh
Tabellens indhold
Tabellen indeholder oplysninger om, hvilken sygehusafdeling patienten er udskrevet til for de patienter, der er afsluttet til anden sygehusafdeling. Det drejer sig primært om kontakter med afslutningsmåde F, G, K eller L, hvilket fremgår af variablen c_udm i tabellen T_ADM.
Periode: 1977 -
Funktion: Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret: 25-10-2016 af KRN
Tabelenhed: En række i tabellen indeholder oplysninger om en patientkontakt.
c_udtilsgh
Variablebeskrivelse
Sygehuskode for det sygehus, som patienten er udskrevet til.
Format: Karakter
Periode: 1977 -
Længde: 4
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Indberettet fra sygehusene
Kendte databrud/ændringer: Ingen databrud. Navnet på sygehuset kan ændre sig over tid, hvilket fremgår af sygehus-afdelingsklassifikationen, hvor det er muligt at se gyldighedsperioden for sygehuskoden med det pågældende navn. For at identificere navnet på en kontakts stamsygehus, ses der på, hvad sygehusets navn var i den periode, hvor kontaktens afslutningsdato ligger, hvilket fremgår af variablen d_uddto i tabellen T_ADM.
Værdier: Sygehuskoder indgår i sygehus-afdelingsklassifikation (SHAK), som kan downloades som csv-fil på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside www.sundhedsdatastyrelsen.dk. Alle de gældende sygehuskoder kan fremsøges på www.medinfo.dk.
Sidst ændret: 27-10-2016 af KRN