REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Landspatientregisteret
Kort om registeret
Landspatientregisteret er oprettet i 1976 og er et nationalt register over aktiviteten ved de danske sygehuse. Registeret indeholder en beskrivelse over hvilke sygdomme, som patienterne har haft ved kontakten til sygehuse, og hvordan disse sygdomme er blevet behandlet. Hertil kommer en række oplysninger om patienternes bopæl, køn, alder, indlæggelses- og udskrivningstidspunkt mv. Registeret omfatter alle patienter på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehuse. Aktiviteten ved de private sygehuse er formelt set en del af Landspatientregisteret, men da de private sygehuse indberetter til den selvstændige databaseenhed MiniPas, er denne del af Landspatientregisteret dokumenteret som et særskilt register MiniPas - LPR.
Vedhæftede filer:
Kodeark_LPR.pdf
Kodeark_LPR.csv
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Registeret dannes på grundlag af Sundhedsloven LBK nr. 1188 af 24/09/2016 herunder også bekendtgørelse nr. 1073 af 06/09/2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker og bekendtgørelse nr. 1207 af 22/09/2016 om ret til sygehusbehandling m.v. Alle bekendtgørelser kan findes på https://www.retsinformation.dk. Anmeldelse Registeret er anmeldt til Datatilsynet som et administrativt register med journalnummer: 2014-54-0740.
t_adm
Tabellens indhold
Tabellen er det centrale omdrejningspunkt i stjerneskemaet for Landspatientregisteret og indeholder en række for hver kontakt i registeret. Oplysningerne i tabellen omfatter først og fremmest centrale administrative variable, som f.eks. patientens cpr-nummer, stamsygehus og -afdeling og kontaktens start- og sluttidspunkt. Herudover indeholder tabellen beregnede variable som køn, alder og sengedage. Endelig er enkelte oplysninger fra satellit-tabellerne duplikeret ind i t_adm tabellen. Det er sket af praktiske hensyn for at hjælpe brugeren, hvor der er tale om oplysninger der ofte anvendes. Eksempelvis ligger aktionsdiagnosen tilgængelig i t_adm mens den også findes i tabellen t_diag.
Periode: 1977 -
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 24-10-2016 af KRN
Tabelenhed: En række i tabellen indeholder oplysninger om en sygehuskontakt.
c_adiag
Variablebeskrivelse
Kontaktens aktionsdiagnose. Oplysningen kan også findes i tabellen T_DIAG under variablen C_DIAG, hvor C_DIAGART = ”A”. Variablen er ekstraordinært lagt i T_ADM-tabellen for at spare brugeren for at koble tabellen med T_DIAG i alle de tilfælde, hvor det kun er aktionsdiagnosen, der skal bruges i et udtræk. Diagnoseteksten kan findes ved at koble diagnosekoden med den tilsvarende kode i diagnoseklassifikationen. Da diagnosekoder kan skifte betydning over tid, er det nødvendigt at kigge på diagnosekodens fra- og til-dato i klassifikationen. Her benyttes den version af diagnosen, som er gældende på kontaktens udskrivningsdato. For uafsluttede kontakter er det den senest gældende version af diagnosen der er aktuel.
Format: Karakter
Periode: 1977 -
Længde: 10
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder: Indberettet fra sygehusene
Kendte databrud/ændringer: I 1995 skiftes fra ICD-8 diagnoseklassifikationen til ICD-10, så alle kontakter afsluttet efter 31. december 1994 er indberettet med (danske) ICD-10-koder.
Værdier: Før 1995 blev der brugt diagnosekoder efter ICD-8 klassifikationen og herefter diagnosekoder efter ICD-10 klassifikationen. Diagnosekoderne i ICD-10 er en del af Sundhedsdatastyrelsens klassifikationssystem (SKS) og er kendetegnet ved, at de alle starter med ”D”. Der er dog enkelte koder som ikke må bruges som aktionsdiagnose, og derfor ikke vil være at finde i C_ADIAG. Disse koder er omtalt i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Alle gældende diagnosekoder kan findes på www.medinfo.dk. Hele ICD-10 klassifikationen og ICD-8 klassifikation kan downloades som csv-filer på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.
Sidst ændret: 25-10-2016 af KRN