REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
DUSAS
Kort om registeret
DUSAS er Register over danskere behandlet på udenlandske sygehuse og aktivitet i speciallægepraksis, som ikke afregnes under den normale sygesikringsoverenskomst. Registeret blev oprettet i forbindelse med indførelsen af den centrale pulje til finansiering af sygehusenes meraktivitet i 2002, og indeholder oplysninger fra 2002 og frem. Som det fremgår af navnet, består registeret af 2 separate dele: - oplysninger om patientbehandling på udenlandske sygehuse betalt af patientens bopælsregion. - oplysninger om patientbehandling hos speciallægepraksis, der ikke afregnes under den normale sygesikringsoverenskomst, men som er aftalt med og betalt af bopælsregionen.
Vedhæftede filer:
Kodeark_DUSAS.csv
Lovgivning og anmeldelse
Registeret er anmeldt til Datatilsynet (j.nr. 2014-54-0746) som et administrativt register. Anmeldelsen kan findes på datatilsynets hjemmeside: https://anmeld.datatilsynet.dk