REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Register over legalt provokerede aborter
Kort om registeret
Register over legalt provokerede aborter, eller i daglig tale Abortregisteret, blev oprettet i 1973 og indeholder oplysninger om legale provokerede aborter fortaget efter 1. oktober 1973. Blandt oplysningerne i registeret er data om lovhjemmel, komplikationer og indgrebets art, herunder om der er tale om kirurgisk eller medicinsk abort. Herudover indeholder registeret visse oplysninger om kvinden. Fra 1973 og til og med 1994 blev registeret skabt på baggrund af indsendelse af papirblanketter, men fra 1995 er registeret baseret på oplysninger fra Landspatientregisteret og indberetninger fra speciallæger.
Lovgivning og anmeldelse
Abortregisteret dannes på baggrund af Sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455#K75 Registeret er anmeldt under Landspatientregisteret som administrativt register. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=84816&myjour=2007-54-0206&journal=&anmelder=sundhedsstyrelsen&ord=
t_abort
Tabellens indhold
Hovedtabel for abortregisteret. For årene 1973-1994 er registeret én tabel.
Periode: 1973-1994
Funktion: Hovedtabel med unikt indhold
Sidst ændret: 06-03-2015 af KAF
Tabelenhed: En række svarer til en registrering af en abort.