REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Register over legalt provokerede aborter
Kort om registeret
Register over legalt provokerede aborter, eller i daglig tale Abortregisteret, blev oprettet i 1973 og indeholder oplysninger om legale provokerede aborter fortaget efter 1. oktober 1973. Blandt oplysningerne i registeret er data om lovhjemmel, komplikationer og indgrebets art, herunder om der er tale om kirurgisk eller medicinsk abort. Herudover indeholder registeret visse oplysninger om kvinden. Fra 1973 og til og med 1994 blev registeret skabt på baggrund af indsendelse af papirblanketter, men fra 1995 er registeret baseret på oplysninger fra Landspatientregisteret og indberetninger fra speciallæger.
Lovgivning og anmeldelse
Abortregisteret dannes på baggrund af Sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455#K75 Registeret er anmeldt under Landspatientregisteret som administrativt register. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=84816&myjour=2007-54-0206&journal=&anmelder=sundhedsstyrelsen&ord=
t_lpr_prc
Tabellens indhold
Tabellen indeholder oplysninger om udvalgte kirurgiske og medicinske procedurer. Tabellens indhold kan knyttes sammen med hovedtabellen t_lpr_abort via variablen v_recnum.
Periode: 1995-
Funktion: Satellittabel med unikt indhold
Sidst ændret: 11-11-2016 af DTP
Tabelenhed: En række i tabellen indeholder oplysninger om en procedure
c_prc
Variablebeskrivelse
Variablen angiver abort relaterede ICD10 procedurekoder.
Format: Karakter
Periode: 1995-2013
Længde: 0
Kodesæt: Klassificerede koder
Kilder:
Kendte databrud/ændringer: Ingen
Værdier:
Sidst ændret: 03-03-2015 af KAF