REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
Det Nationale Diabetesregister
Kort om registeret
Det Nationale Diabetesregister (NDR) indeholder data om tilnærmelsesvis alle personer i Danmark med diagnosticeret diabetes. Registeret indeholder for hver enkelt person almene data som fødselsdato, køn, evt. dødsdato og bopælskommune. Dertil kommer oplysninger om dato for inklusion i registeret og inklusionskriterium. Registeret rummer oplysninger fra 1990 og frem. Dog er det først fra og med 1997, at inkluderede individer regnes for incidente. En fuld population af levende og diagnosticerede diabetikere i Danmark, kan altså identificeres fra og med 31. december 1996. Registeret dannes ved at finde indikatorer som er en følge af diabetes. Opfylder man et af i alt 6 forskellige kriterier, som indikerer, at man har diabetes, vil man blive registreret i Det Nationale Diabetesregister. Metoden gør det muligt, på landsbasis at identificere tæt på en hel population af diagnosticerede diabetikere, hvilket er internationalt enestående. Til gengæld vil der ikke være tilknyttet så mange medicinske oplysninger til den enkelte diabetiker. Fx er der ikke oplysninger om diabetestypen, da denne ikke med sikkerhed bestemmes for hver enkelt. Bemærk desuden, at det Nationale Diabetesregister alene indeholder information om diabetikere, der med stor sandsynlighed har fået sygdommen konstateret. Da diabetes ofte har et langt forløb inden den konstateres, må der derfor forventes at være et større antal personer, der har diabetes, men endnu ikke har fået konstateret sygdommen (mørketal).
Lovgivning og anmeldelse
Lovgivning Registeret dannes på baggrund af Sundhedsloven. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455 Anmeldelse Registeret er anmeldt som forskningsregister til Datatilsynet, under journalnummer: 2006-54-2046. https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=34431&myjour=2006-54-2046&journal=2006%2D54%2D2046&anmelder=&ord=