Brug af tvang i psykiatrien

Opgørelserne vedrørende anvendelse af tvang i psykiatrien omfatter:

Indikatorer:

 • Tvangsforanstaltninger: Antal påbegyndte tvangsforvaltninger
 • Personer: Antal berørte personer 
 

Data grupperes på baggrund af de forskellige tvangsforvaltninger

 • Frihedsberøvelser som omfatter: Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
 • Tvangsbehandlinger som omfatter: medicinering, elektrochok, ernæring, behandling af legemlig lidelse og tvangsmedicinering som følge af beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning.
 • Fikseringer og fysiske magtanvendelser som omfatter: Bæltefiksering, fiksering med remme, fiksering med handsker, fastholdem, aflåsning af afdelingens yderdør, beroligende medicin og personlig skærmning over 24 timers varighed.
 • Beskyttelsesforanstaltninger som omfatter: stofbælte eller lignende, personlige alarm og pejlesystemer, særlige dørlåse og anden beskyttelse.
 • Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner som omfatter: Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.
 

De tvangstyper, der ikke er udstillet i separate tabeller, indgår som datagrundlag i de samlede tabeller - fx anvendelse af stofbælte indgår i tabellen 'Alle beskyttelsesforanstaltninger'.

Brug af tvang i psykiatrien

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen brug af tvang i psykiatrien

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med monitorering af anvendelse af tvang i psykiatrisk afdeling er at følge anvendelse af tvang i psykiatrien tæt. Fokus er aftalerne om reduktion af anvendelse af tvang inden 2020 i forhold til en beregnet baseline.

 

2. Indhold og afgrænsning


Monitoreringsmodellen anvender data fra Register over anvendelse af tvang i psykiatrien. Monitoreringen foregår fra 2004 og frem.

Data indeholder følgende tvangsforanstaltninger

 • Frihedsberøvelser som omfatter: Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse
 • Tvangsbehandlinger som omfatter: medicinering, elektrochok, ernæring, behandling af legemlig lidelse og tvangsmedicinering som følge af beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning.
 • Fikseringer og fysiske magtanvendelser som omfatter: Bæltefiksering, fiksering med remme, fiksering med handsker, fastholdem, aflåsning af afdelingens yderdør, beroligende medicin og personlig skærmning over 24 timers varighed.
 • Beskyttelsesforanstaltninger som omfatter: stofbælte eller lignende, personlige alarm og pejlesystemer, særlige dørlåse og anden beskyttelse.
 • Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner som omfatter: Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

 

3. Indikatorer


 • Tvangsforanstaltninger: Antal påbegyndte tvangsforvaltninger
 • Personer: Antal berørte personer

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ingen

 

5. Datakilde


Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

 

6. Offentliggørelse


Årsopgørelse for hele år udgives hvert år i april.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Tvang defineres som bæltefiksering, remme, akut beroligende medicin med tvang, fastholdelse, skærmning, tvangsmedicinering, tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?