Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte på offentlige sygehuse fordelt på blandt andet personalegrupper, regioner, somatik, psykiatri, år (2001-)

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

HAIBA er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren. HAIBA monitorerer udvalgte typer sundhedssektorerhvervede infektioner vha. eksisterende datakilder.

HAIBA indeholder data fra både LPR2 og LPR3, hvilket betyder, at man kan tilgå overvågningsdata for de sidste fem år samt det nuværende år.

Perioden fra januar til april 2019 skal tolkes med forsigtighed, da regionerne i denne periode trinvist skiftede fra LPR2 til LPR3. Derudover kan baselinen for data fra før januar 2019 være anderledes sammenlignet med perioden efter april 2019. Dette skal tages i betragtning ved fortolkning af tendenser og målsætning. Dataforskellen kan variere på tværs af regioner og hospitaler.

 

Tabel

Efter man har valgt en ”Infektionstype”, skal man under ”Rolle og ansvar” angive, udgangspunktet for visningen på hospitalet. For bakteriæmi, urinvejsinfektioner og C. difficile infektioner findes kontaktansvar (hospitalet og afdelingen med ansvar for behandlingen), samt opholdsadresse (hospitalet og afsnittet, hvor patienten fysisk er/var indlagt). Infektioner efter indsættelse af kunstig hofte og knæ vises for kontaktansvar, samt hospitalet og afsnittet, der har udført operationen. Den ”overliggende afdeling” er den afdeling som i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) er angivet et niveau højere.

På nuværende tidspunkt vises kun hospitaler i den offentlige sektor. Derfor viser filtret ”Offentlig/privat” kun den offentlige sektor. På sigt tilføjes privat hospitaler igen. Filtret ”Region” viser den ansvarlige region.

Filtret for Sundhedsinstitution viser hvilket hospital institutionsejeren har registreret i SOR. For offentlige hospitaler kan man desuden vælge en geografisk lokalisation for et hospital (matrikel).

Man skal oprette en bruger for at få mulighed for at gemme sine filtervalg. Det kan fx være en afdelingsbruger. Når man er logget ind, vil man se en ekstra knap: ”Gem aktuelle filtervalg”. Man skal give filtervalget en titel, og man vil derefter kunne finde det gemte filtervalg på forsiden under ”Gemte udtræksindstillinger”. Desuden kan man downloade den valgte tabel i Excel.

Graf

Efter man har valgt en ”Infektionstype”, skal man under ”Rolle og ansvar” angive, udgangspunktet for visningen på hospitalet. For bakteriæmi, urinvejsinfektioner og C. difficile infektioner findes kontaktansvar (hospitalet og afdelingen med ansvar for behandlingen), samt opholdsadresse (hospitalet og afsnittet, hvor patienten fysisk er/var indlagt). Infektioner efter indsættelse af kunstig hofte og knæ vises for kontaktansvar, samt hospitalet og afsnittet, der har udført operationen. Den ”overliggende afdeling” er den afdeling som i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) er angivet et niveau højere.

På nuværende tidspunkt vises kun hospitaler i den offentlige sektor. Derfor viser filtret ”Offentlig/privat” kun den offentlige sektor. På sigt tilføjes privat hospitaler igen. Filtret ”Region” viser den ansvarlige region.

Filtret for Sundhedsinstitution viser hvilket hospital institutionsejeren har registreret i SOR. For offentlige hospitaler kan man desuden vælge en geografisk lokalisation for et hospital (matrikel).

Information om opgørelsen HAIBA

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


HAIBA er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren. Ved brug af data fra den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), Landspatientregisteret (LPR), Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), og CPR-registret identificerer HAIBA udvalgte infektionstyper.

 

2. Indhold og afgrænsning


HAIBA omfatter fem infektionstyper: 1) bakteriæmi (bakterier i blodet), 2) urinvejsinfektioner, 3) tarminfektioner med Clostridioides difficile (C. difficile) 4) dybe infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig hofte og 5) dybe infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig knæ.

HAIBA har været under revision i 2019 og en del af 2020, for at håndtere en ny datamodel for LPR (LPR3) og for at implementere forbedringer i casedefinitionerne. HAIBA indeholder nu data fra både LPR2 og LPR3, hvilket betyder, at man kan tilgå overvågningsdata for de sidste fem år samt det nuværende år. 

Læs mere om ændringerne i datagrundlaget, casedefinitioner og visning i faktaark for sundhedspersonale.

 

3. Indikatorer


Følgende indikatorer vises i HAIBA:

 • Antal og incidens for sundhedssektorerhvervet bakteriæmi. Incidens er beregnet som antal per 10.000 risikodøgn.
 • Antal og incidens for sundhedssektorerhvervede urinvejsinfektioner. Incidens er beregnet som antal per 10.000 risikodøgn.
 • Antal og incidens for C. difficile infektioner fordelt i Hospital Onset Healthcare-Associated (HOHA) og Community Onset Healthcare-Associated (COHA). Incidens er beregnet som antal per 10.000 patientdøgn.
 • Antal og incidens for infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig hofte. Incidens er beregnet som antal per 100 indeksoperationer (kumulativ incidens andel).
 • Antal og incidens for infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig knæ. Incidens er beregnet som antal per 100 indeksoperationer (kumulativ incidens andel).
 

Beskrivelser for casedefinitioner findes her.

 

4. Forbehold ved fortolkning


HAIBA bliver løbende valideret, både internt på Statens Serum Institut og i samarbejde med lokale og regionale brugere. Ny viden i mikrobiologi og videreudvikling af kodningspraksis hos klinisk mikrobiologiske afdelinger følges for at kunne fortolke data i HAIBA korrekt. Ændringer i datamodellen eller indberetningspraksis for datakilderne betyder også, at HAIBA løbende skal tilrettes.

Der kan være forskellige forklaringer på udviklinger i forekomsten af infektioner:

 • Reelle stigninger (fx udbrud) og fald (fx resultater af interventioner)
 • Tilfældige variationer
 • Ændringer i grunddata (fx hvis en klinisk mikrobiologisk afdeling introducerer en ny test)
 • Kodningen af en algoritme skal opdateres (fx når grunddata registreres på nye måder, skal algoritmerne også tilpasses)
 • Ændringer i klinisk praksis (fx prøvetagning eller anvendelse af koder)
 

Perioden fra januar til april 2019 skal tolkes med forsigtighed, da regionerne i denne periode trinvist skiftede fra LPR2 til LPR3. Derudover kan baselinen for data fra før januar 2019 være anderledes sammenlignet med perioden efter april 2019. Dette skal tages i betragtning ved fortolkning af tendenser og målsætning. Dataforskellen kan variere på tværs af regioner og hospitaler.

 

5. Datakilde


Datakilder er Landspatientregisteret, Sundheds Organisationsregister (SOR), den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa) og CPR-registeret.

 

6. Offentliggørelse


HAIBA data opdateres én gang om ugen om mandagen. 

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 • Kontaktansvar – Oplysning fra LPR om afdelingen, der har/havde ansvar for behandlingen.
 • Opholdsadresse – Oplysning fra LPR om afsnittet, hvor patienten fysisk var. Dette er kun registreret i LPR3 og mangler derfor for data fra LPR2.
 • Producent – Oplysning fra LPR om afdelingen, der har udført operationen. 
 • Rolle og ansvar – Filter i HAIBA visningen, hvor man kan bestemme om data skal vises for kontaktansvar, opholdsadresse eller operation. 
 • Sundhedsinstitutionviser hvilket hospital institutionsejeren har registreret i SOR.
 • Matrikel – geografisk lokalisation, kun registreret i SOR for offentlige hospitaler. Obs ikke alle afdelinger har angivet geografisk lokalisation i SOR.
 • Risikodøgn – en beregning i HAIBA som indeholder de døgn, hvor patienter er i risiko for at blive registreret med en sundhedssektorerhvervet infektion i HAIBA. Anvendes som nævner i incidensberegninger for bakteriæmier, urinvejsinfektioner og infektioner med C. difficile.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?