Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftområdet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk Cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2019-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udredningsret i somatikken

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2014-

 • Udredningsret i psykiatrien

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2015-

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

HAIBA er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren. HAIBA monitorerer udvalgte typer sundhedssektorerhvervede infektioner vha. eksisterende datakilder.

På nuværende tidspunkt indeholder HAIBA kun data fra april 2019 – nu. Begrundelsen er, at registrering af patientadministrative data i LPR overgik til en ny datamodel (LPR3) i perioden januar-marts 2019. På sigt bliver data baseret på LPR2 integreret i HAIBA for at vise en 5 års overvågningsperiode.

Kontakt

M: haiba@ssi.dk

Tabel

Efter man har valgt en infektionstype skal man angive under ”Rolle og ansvar”, om man vil se data med udgangspunkt i hospitalet og afdelingen, der havde ansvar for behandlingen (kontaktansvar) eller hospitalet og afsnittet, hvor patienten fysisk var (opholdsadresse). Infektioner efter indsættelse af kunstig hofte og knæ kan derudover vises på hospitalet, der har udført operationen (operation).  Den ”overliggende afdeling” er den afdeling som i SOR registret er angivet et niveau højere.

På nuværende tidspunkt vises kun hospitaler i den offentlige sektor. Derfor viser filtret ”Offentlig/privat” kun den offentlige sektor. På sigt tilføjes privat hospitaler igen. Filtret ”Region” viser den ansvarlige region.

Filtret for ”Sundhedsinstitution” viser, hvad institutionsejeren har registreret som hospital. For offentlige hospitaler kan man desuden vælge en geografisk lokalisation for et hospital (matriklen).

Man skal oprette en bruger for at få mulighed for at gemme sine filtervalg. Det kan fx være en afdelingsbruger. Når man er logget ind, vil man se en ekstra knap: ”Gem aktuelle filtervalg”. Man skal give valget en titel, og man vil derefter kunne finde det gemte valg på forsiden under ”Gemte udtræksindstillinger”. Desuden kan man downloade den valgte tabel i Excel.

 

Graf

Efter man har valgt en infektionstype skal man angive under ”Rolle og ansvar”, om man vil se data med udgangspunkt i hospitalet og afdelingen, der havde ansvar for behandlingen (kontaktansvar) eller hospitalet og afsnittet, hvor patienten fysisk var (opholdsadresse). Infektioner efter indsættelse af kunstig hofte og knæ kan derudover vises på hospitalet og afsnittet, der har udført operationen (operation).  Den ”overliggende afdeling” er den afdeling som i SOR registret er angivet et niveau højere.

På nuværende tidspunkt vises kun hospitaler i den offentlige sektor. Derfor viser filtret ”Offentlig/privat” kun den offentlige sektor. På sigt tilføjes privat hospitaler igen. Filtret ”Region” viser den ansvarlige region.

Filtret for Sundhedsinstitution viser hvad institutionsejeren har registreret i SOR-registeret som hospital. For offentlige hospitaler kan man desuden vælge en geografisk lokalisation for et hospital (matrikel).

Man skal oprette en bruger for at få mulighed for at gemme sine filtervalg. Det kan fx være en afdelingsbruger. Når man er logget ind, vil man se en ekstra knap: ”Gem aktuelle filtervalg”. Man skal give valget en titel, og man vil derefter kunne finde det gemte valg på forsiden under ”Gemte udtræksindstillinger”. Desuden kan man downloade den valgte graf i pdf. 

Information

Information om HAIBA

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

 1. Formål (kort)
 2. Indhold og afgræsning
 3. Indikatorer
 4. Forbehold ved fortolkning
 5. Datakilde
 6. Offentliggørelse
 7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)

HAIBA er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren. Ved brug af data fra den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), Landspatientregisteret (LPR), Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), og CPR-registret identificerer HAIBA udvalgte infektionstyper.

 

2. Indhold og afgrænsning

HAIBA omfatter fem infektionstyper: 1) bakteriæmi (bakterier i blodet), 2) urinvejsinfektioner, 3) tarminfektioner med Clostridioides difficile (C. difficile) 4) dybe infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig hofte og 5) dybe infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig knæ.

HAIBA har været under revision i 2019 og en del af 2020, for at håndtere en ny datamodel for LPR (LPR3) og for at implementere forbedringer i casedefinitionerne. På nuværende tidspunkt indeholder HAIBA kun data fra april 2019 – nu. Begrundelsen er, at registrering af patientadministrative data i LPR overgik til den nye datamodel i perioden januar-marts 2019. På sigt bliver data baseret på LPR2 integreret i HAIBA for at vise en 5 års overvågningsperiode.

Læs mere om ændringerne i datagrundlaget, casedefinitioner og visning i faktaark for sundhedspersonale.

 

3. Indikatorer

Følgende indikatorer vises i HAIBA:

 • Antal og incidens for sundhedssektorerhvervet bakteriæmi. Incidens er beregnet som antal per 10.000 risikodøgn.
 • Antal og incidens for sundhedssektorerhvervede urinvejsinfektioner. Incidens er beregnet som antal per 10.000 risikodøgn.
 • Antal og incidens for C. difficile infektioner fordelt i Hospital Onset Healthcare-Associated (HOHA) og Community Onset Healthcare-Associated (COHA). Incidens er beregnet som antal per 10.000 patientdøgn.
 • Antal og incidens for infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig hofte. Incidens er beregnet som antal per 100 indeksoperationer (kumulativ incidens andel).
 • Antal og incidens for infektioner efter planlagt indsættelse af kunstig knæ. Incidens er beregnet som antal per 100 indeksoperationer (kumulativ incidens andel).

 

Beskrivelser for casedefinitioner findes her.

 

4. Forbehold ved fortolkning

HAIBA bliver løbende valideret, både internt på Statens Serum Institut og i samarbejde med lokale og regionale brugere. Ny viden i mikrobiologi og videreudvikling af kodningspraksis hos klinisk mikrobiologiske afdelinger følges for at kunne fortolke data i HAIBA korrekt. Ændringer i datamodellen eller indberetningspraksis for datakilderne betyder også, at HAIBA løbende skal tilrettes.

Der kan være forskellige forklaringer på udviklinger i forekomsten af infektioner:

 • Reelle stigninger (fx udbrud) og fald (fx resultater af interventioner)
 • Tilfældige variationer
 • Ændringer i grunddata (fx hvis en klinisk mikrobiologisk afdeling introducerer en ny test)
 • Kodningen af en algoritme skal opdateres (fx når grunddata registreres på nye måder, skal algoritmerne også tilpasses)
 • Ændringer i klinisk praksis (fx prøvetagning eller anvendelse af koder)

 

5. Datakilde

Datakilder er Landspatientregisteret, Sundheds Organisationsregister (SOR), den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa) og CPR-registeret.

 

6. Offentliggørelse

HAIBA data opdateres én gang om ugen om mandagen. 

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

Kontaktansvar – Oplysning fra LPR om afdelingen, der har/havde ansvar for behandlingen.

Opholdsadresse – Oplysning fra LPR om afsnittet, hvor patienten fysisk var. Dette er kun registreret i LPR3 og mangler derfor for data fra LPR2.

Producent – Oplysning fra LPR om afdelingen, der har udført operationen. 

Rolle og ansvar – Filter i HAIBA visningen, hvor man kan bestemme om data skal vises for kontaktansvar, opholdsadresse eller operation. 

Sundhedsinstitutionviser hvad institutionsejeren har registreret i SOR-registeret som hospital.

Matrikel – geografisk lokalisation, kun registreret i SOR for offentlige hospitaler. Obs ikke alle afdelinger har angivet geografisk lokalisation i SOR-registeret.

Risikodøgn – en beregning i HAIBA som indeholder de døgn, hvor patienter er i risiko for at blive registreret med en sundhedssektorerhvervet infektion i HAIBA. Anvendes som nævner i incidensberegninger for bakteriæmier, urinvejsinfektioner og infektioner med C. difficile.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?